Nasza fundacja wspiera Branżową Akcję Humanitarną Polskiej Stomatologii!

Zbieramy pieniądze na zakup środków medycznych do zaopatrywania rannych: cywili, żołnierzy, ratowników. Za wszystkie zabrane fundusze zakupimy środki opatrunkowe, zestawy pierwszej pomocy, nosze polowe, opaski uciskowe i wiele innych, potrzebnych produktów pierwszej pomocy dla Towarzystwa Implantologii Ukrainy, które zapewni, że pomoc dotrze do adresatów.

Akcję wspomoże #PolskaMisjaMedyczna, która skoordynuje dostarczenie tych zakupionych w Polsce produktów na Ukrainę.

Numer konta do wpłat:
Fundacja Polki Mogą Wszystko
mBank: 77 1140 1010 0000 5494 1000 1008

Our foundation supports the Humanitarian Action of Polish Dentistry!

We are raising money to purchase medical supplies for the wounded: civilians, soldiers, rescuers. With all the funds raised, we will purchase bandages, first aid kits, field stretchers, tourniquets and many other necessary first aid products for the Implantology Society of Ukraine, which will ensure that the aid reaches its intended recipients.

The campaign will be supported by #PolskaMisjaMedyczna, which will coordinate the delivery of these products from Poland to Ukraine.

Fundacja Polki Mogą Wszystko

PL96 1140 2062 0000 5494 1000 1014 EURO
PL26 1140 2062 0000 5494 1000 1013 USD
PL53 1140 2062 0000 5494 1000 1012 AUD
PL69 1140 2062 0000 5494 1000 1015 GBP
PL42 1140 2062 0000 5494 1000 1016 CHF
PL15 1140 2062 0000 5494 1000 1017 CAD

Kod swift: BREXPLPWMBK