Przekazując 1 procent swojego podatku Fundacji Przyjaciółka pomagasz chorym i niepełnosprawnym dzieciom.

Fundacja Przyjaciółka od wielu lat niesie pomoc dzieciom, przede wszystkim tym, które muszą pokonywać w życiu przeszkody, które nam dorosłym wydają się często nie do pokonania: kalectwo, samotność, ubóstwo i odrzucenie.

Pieniądze uzyskane przez naszą fundację z 1 procenta podatku pomogły już bardzo wielu chorym dzieciom w poprawie stanu zdrowia.

PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA

Nie trzeba dokonywać wpłat i przelewów, wystarczy wypełnić swoje zeznanie podatkowe i wpisać wybraną organizację pożytku publicznego.

CZY MOGĘ PRZEKAZAĆ 1% SWOJEGO PODATKU?

Jeżeli płacisz podatek dochodowy od osób fizycznych lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub jesteś podatnikiem, który płaci podatek liniowy 19% albo uzyskałaś/uzyskałeś dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych możesz przekazać 1 procent swojego podatku na cele pożytku publicznego.

CO MUSZĘ ZROBIĆ, ABY PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?

  • 1. Wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcesz przekazać 1 procent podatku

Listę organizacji pożytku publicznego znajdziesz na stronie:
http://pozytek.gov.pl lub
http://www.ngo.pl

  • 2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w swoim rocznym zeznaniu podatkowym /PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38/.
  • Wpisz numer KRS wybranej organizacji /np. 0000074781/
  • proponowaną kwotę, która nie przekracza 1 procenta należnego podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy

Urząd Skarbowy przekaże wpisaną przez Ciebie kwotę na konto wybranej organizacji w terminie 3 miesięcy od dokonania rozliczenia.

  • 1 procent można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
  • W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.
  • Podatnik nie może podzielić swojego 1 procenta na kilka organizacji.
  • Jeżeli w deklaracji PIT zaznaczysz opcję przekazania swoich danych do Fundacji Przyjaciółka, to będziemy mogli przekazać Ci, jak wydatkowaliśmy pieniądze z 1 procenta podatku.