FORMULARZ ZAPOTRZEBOWANIA NA WOLONTARIUSZY
  FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO
  (* – pole wymagane)
  1. Dane podopiecznego
  * Imię:

  * Nazwisko:

  * Data urodzenia: (RRRR-MM-DD)

  * Adres:

  * Dzielnica

  * Rodzaj pieczy zastępczej

  2. Potrzeby podopiecznego
  * Poziom edukacji podopiecznego:

  Klasa, do której chodzi podopieczny:
  * W czym potrzebna jest pomoc wolontariusza?
  Pomoc w nauce

  Rozwój talentów

  Inne
  * W jakich dniach pomoc wolontariusza jest potrzebna?
  * Forma pomocy w nauce:

  Dodatkowe informacje dotyczące podopiecznego:

  3. Dane koordynatora
  * Imię i nazwisko koordynatora:

  * Telefon:

  * E-mail:

  4. Zgody i akceptacje

  * Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Polki Mogą Wszystko (KRS 0000074781), w celu realizacji programu "Więzi – Wolontariat na rzecz Dzieci", moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, zawartych w niniejszym formularzu, a także w innych dokumentach związanych z programem. Powyższe dane osobowe, zarówno moje, jak i dziecka, zostały przeze mnie podane dobrowolnie. Dane mogą zostać udostępnione wolontariuszom Fundacji Polki Mogą Wszystko w celu realizacji przez nich programu wolontariatu na rzecz dzieci. Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do tych danych oraz do ich poprawiania.

  * Przeczytałem/am i zapoznałem/am się z Polityką Ochrony Dziecka oraz Konwencją o prawach dziecka znajdującymi się na stronie Fundacji Polki Mogą Wszystko pod adresem: https://fpmw.pl/wp-content/uploads/polityka-ochrony-dziecka-ok.pdf
  Niniejszym zobowiązuję się ich przestrzegać.