FORMULARZ DOFINANSOWANIA
  (* – pole wymagane)
  1. Dane kontaktowe
  *Imię *Nazwisko * Data urodzenia

  * Telefon:
  * E-mail:
  * Adres zamieszkania – miejscowość:
  Ulica:
  * Kod pocztowy:
  * Poczta:
  2. Zdrowie
  * Problem zdrowotny:
  * Dodatkowe schorzenia:
  * Cel dofinansowania:
  Nazwa ośrodka (w przypadku turnusu):
  * Koszt (1 godz. rehabilitacji, 1 turnusu rehabilitacyjnego, 1 sztuki sprzętu):
  * Wnioskowana kwota:
  * Krótki opis choroby (max. 2 tys. znaków):
  * Krótki opis sytuacji rodzinnej (max. 2 tys. znaków):
  3. Sytuacja finansowa
  * Liczba osób w gospodarstwie domowym:
  * Dochód rodziny netto:
  Praca zarobkowa
  Działalność gospodarcza
  Gospodarstwo rolne
  Emerytury i renty (razem)
  Alimenty
  Zasiłki i inne świadczenia (razem)
  4. Zgody i akceptacje
  * Wyrażam zgodę na coś tam 1
  * Akceptuję coś tam 2