ZAPROSZENIE DO PROGRAMU
„ZOBACZ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ 2020”

Szanowni Państwo,

epidemia koronawirusa zaskoczyła nas wszystkich. Znaleźliśmy się w wyjątkowej i niełatwej sytuacji. Wirus dotknął miliony ludzi na całym świecie.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa podopiecznych, naszych pracowników oraz partnerów programu – specjalistów z branży optycznej, w związku z obecną sytuacją epidemiczną z dniem 30.04.2020 podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu wszelkich działań związanych z realizacją programu Zobacz Lepszą Przyszłość.

O ewentualnym wznowieniu aktywności poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Z góry dziękujemy za zrozumienie. Życzymy dużo zdrowia.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt.

Pozdrawiamy,
Organizatorzy Programu „Zobacz Lepszą Przyszłość”

Zobacz Lepszą Przyszłość to unikalny w skali ogólnopolskiej dobroczynny program profilaktyki wad wzroku wśród potrzebujących dzieci i młodzieży.

Organizatorem programu są: Grupa Essilor Polska, Fundacja Vision for Life oraz Fundacja Polki Mogą Wszystko.

Współorganizatorami programu są: Essilor Polonia, JZO, JAI KUDO, Essilor Optical Laboratory Polska.

Patronami programu są: PTOO, Izoptyka, Optyka, Optyk Polski, OKO, domydziecka.org i DPD

Celem programu jest wyposażenie w BEZPŁATNE OKULARY dzieci i młodzieży w wieku 5-26 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji.

Od 2017 roku z programu skorzystało 10 000 podopiecznych i młodzieży, a 2 500 z nich Grupa Essilor przekazała bezpłatne okulary.

WIĘCEJ INFORMACJI:

okulary.essilor@gmail.com
tel. 603 170 929 (w godz. 9:00-17:00)

Regulamin programu
ZGŁOŚ SWOICH PODPIECZNYCH
ZARZĄDZAJ SWOIM ZGŁOSZENIEM

JAK ZGŁOSIĆ PODOPIECZNYCH DO PROGRAMU?

1 KROK
Jeśli NIE MASZ konta użytkownika na stronie Fundacji Polki Mogą Wszystko:
Zarejestruj konto użytkownika na stronie internetowej www.fpmw.pl/essilor/zgloszenie/
2 KROK
Jeśli MASZ już konto użytkownika na stronie Fundacji Polki Mogą Wszystko:
Zaloguj się na stronie www.fpmw.pl/essilor/zgloszenie/
3 KROK
Wypełnij formularz i zgłoś placówkę / placówki – otrzymasz maila potwierdzającego zgłoszenie.
4 KROK
W ciągu 7 dni zarejestruj podopiecznych z placówki / placówek.
5 KROK
W ciągu kolejnych 14 dni wyślij na adres okulary.essilor@gmail.com skany podpisanych: klauzuli informacyjnej, zgody na przeprowadzenie badania oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, które otrzymasz od nas wcześniej mailem.
UWAGA: Jest to warunek konieczny do zakwalifikowania twoich podopiecznych do programu!
Dokumenty mogą zostać podpisane przez rodziców, opiekunów prawnych lub osoby, które mogą decydować o leczeniu dziecka.
6 KROK
Poczekaj na kontakt ze strony koordynatora programu i wspólnie ustalcie termin badania przesiewowego wzroku.

Badania przesiewowe wzroku odbędą się w Twojej placówce lub w miejscu wskazanym przez Organizatorów. Podopieczni, u których wykryte zostanie podejrzenie wady wzroku, będą mogli wybrać oprawę okularową, która po dostarczeniu danych z recepty posłuży do wykonania okularów.

KTÓRE PLACÓWKI MOGĄ ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU?

 • PLACÓWKI INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ (domy dziecka, placówki typu rodzinnego)
 • PLACÓWKI RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ KAŻDEGO TYPU
 • PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO (świetlice: środowiskowe, socjoterapeutyczne, wiejskie itp.)
 • STOWARZYSZENIA I FUNDACJE WSPIERAJĄCE DZIECI

JUŻ DZIŚ ZGŁOŚ SWOICH PODOPIECZNYCH DO PROGRAMU!

O możliwości dołączenia do programu decyduje KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ, dlatego zachęcamy do jak najszybszej rejestracji i zgłoszenia podopiecznych.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Zgłoszenia dzieci dokonać mogą:

 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza;
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego;
 • Rodzinny Dom Dziecka;
 • Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej;
 • Stowarzyszenie rodzin zastępczych;
 • Inne stowarzyszenie lub fundacja wspierająca dzieci;
 • Świetlica środowiskowa, wiejska, inna placówka wsparcia dziennego;
 • Ośrodek Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
 • Gmina lub Powiat.
Zgłosić należy minimum 8 dzieci. Liczbę dzieci należy zadeklarować na etapie zgłaszania placówki. Jeżeli jesteś rodziną zastępczą lub rodzinnym domem dziecka zachęć swojego Organizatora do zgłoszenia dzieci do programu.
Staramy się realizować Państwa recepty na bieżąco, zlecamy okulary kilka razy w miesiącu. Jednak należy regulaminowo przyjąć, że czas oczekiwania na bezpłatne okulary wynosi max 60 dni od dnia otrzymania od nas drogą mailową potwierdzenia dostarczenia kompletnych dokumentów.
Po otrzymaniu recepty prosimy o wprowadzenie danych z niej w systemie przy nazwisku dziecka, którego dotyczy.
Nie ma to znaczenia. Jednakowo możecie Państwo udać się do specjalisty prowadzącego prywatną działalność, ale także odbyć taką wizytę w ramach NFZ.
Nie. Zachęcamy do korzystania z wizyty u okulisty z NFZ.
Istnieje taka możliwość tylko i wyłącznie po uprzednim poinformowaniu i otrzymaniu zgody ze strony Organizatora. W tym celu proszę o kontakt z Organizatorem pod adresem mailowym okulary.essilor@gmail.com by zwiększył zadeklarowany wcześniej limit.
Wizytę u lekarza okulisty umawia opiekun z placówki, w której przebywa dziecko lub osoba, która sprawuje nad nim opiekę i ma prawo decydować o sposobie leczenia dziecka.
Tak, w trakcie badań powinien być obecny opiekun.
W takiej sytuacji indywidualnie rozpatrujemy dany przypadek. Prosimy o kontakt pod adresem: okulary.essilor@gmail.com
Po otrzymaniu recepty prosimy o wprowadzenie danych z niej (oraz danych modelu oprawy okularowej i rozstawu źrenic zawartych w kacie badania przesiewowego) w systemie przy nazwisku dziecka, którego dotyczy.
Klauzule: informacyjną, zgody na przeprowadzenie badania oraz na przetwarzanie danych powinien podpisać opiekun prawny lub osoba, która może decydować o stanie zdrowia i leczeniu podopiecznego.
Po uzupełnieniu listy dzieci w formularzu zgłoszeniowym na stronie https://fpmw.pl/essilor/ Koordynator Placówki powinien przesłać niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni skan klauzul podpisanych przez opiekunów prawnych dzieci lub przez osobę, która może decydować o stanie zdrowia i leczeniu podopiecznego.
Skany Klauzul powinny być wysłane na adres mailowy Organizatora okulary.essilor@gmail.com
Jeśli posiadasz już receptę, wprowadź dane z recepty w naszym systemie przy nazwisku dziecka, którego dotyczy recepta. Badanie przesiewowe musi zostać przeprowadzone, ponieważ podczas badania zostanie dobrana oprawa, do której następnie zostaną zamontowane szkła korekcyjne zgodne z informacją wprowadzoną do systemu przez Koordynatora Placówki.

PRZEBIEG PROGRAMU

BADAJĄCY – WOLONTARIUSZ Z GRUPY ESSILOR

W ustalonym wcześniej terminie badanie odbędzie się we wskazanej podczas rejestracji placówce.

BADAJĄCY – PARTNER PROGRAMU

W ustalonym wcześniej terminie badanie odbędzie się W MIEJSCU PROWADZENIA PRZEZ PARTNERA DZIAŁALNOŚCI.

* Po stronie placówki jest organizacja i koszty transportu.

ETAP 1: BEZPŁATNE BADANIA PRZESIEWOWE WZROKU

 • Badania przeprowadzane są według ściśle określonej procedury przygotowanej zgodnie z międzynarodowymi standardami. Są BEZBOLESNE i prowadzone w FORMIE ZABAWY.
 • W trakcie badań Badający wypełnia KARTĘ DLA KAŻDEGO PODOPIECZNEGO, której oryginał otrzymacie Państwo po badaniu.
 • Podopieczny, u którego wykryto podejrzenie NIEPRAWIDŁOWOŚCI WIDZENIA jest kierowany na badanie okulistyczne.
 • W przypadku wykrycia wady wzroku, podczas badania dobierane będą oprawy okularowe, aby usprawnić późniejszy proces ewentualnej realizacji okularów (jeśli lekarz okulista faktycznie zaleci okulary).
 • Prosimy, aby podczas badania przesiewowego nad podopiecznymi czuwał OPIEKUN.

Uwaga: badamy podopiecznych, którzy zostali zarejestrowani w systemie i których klauzule zgody oraz informacyjne zostały dostarczone w formie skanu na adres mailowy okulary.essilor@gmail.com

ETAP 2: BADANIA OKULISTYCZNE I BEZPŁATNE OKULARY

 • Na badanie okulistyczne należy zapisać tych PODOPIECZNYCH, KTÓRZY ZOSTALI WSKAZANI PODCZAS BADANIA PRZESIEWOWEGO.
 • Wizyta u lekarza okulisty odbywać się może prywatnie* bądź na NFZ.
  * Współorganizator nie ponosi kosztów wizyt u lekarza okulisty.
 • Koordynator zobowiązany jest umieścić za pośrednictwem strony https://fpmw.pl/essilor/ przy podopiecznych informacje znajdujące się w karcie badania (rozstaw źrenic i wybrane oprawy) oraz na recepcie (parametry soczewek).
 • Gotowe okulary otrzymacie Państwo bezpłatną przesyłką kurierską w ciągu 60 dni kalendarzowych (od dnia potwierdzenia przez Organizatora dostarczenia wszystkich niezbędnych informacji) na adres placówki podany podczas rejestracji.

Zobacz filmy o naszym programie