ZAPROSZENIE DO PROGRAMU
„ZOBACZ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ 2021”

KOMUNIKAT ODNOŚNIE FUNKCJONOWANIA PROGRAMU
“ZOBACZ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”
W CZASIE PANDEMII W ROKU 2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 oraz w związku z zaleceniami najwyższych władz i służb państwowych (Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Rządu RP) o najwyższą ostrożność oraz, unikania zgromadzeń i kontaktów międzyludzkich i, aby zachować podstawowe zasady higieny w celu nierozprzestrzeniania się koronawirusa – na mocy niniejszego komunikatu – wprowadzamy nowe zasady funkcjonowania programu „Zobacz Lepszą Przyszłość”, a co za tym idzie zmiany w regulaminie dotyczącego tego programu.

Informujemy, że:

 1. Program zostaje wznowiony na nowych zasadach z dniem 01.09.2020 roku.
 2. Badania przesiewowe wzroku w sposób, w jaki prowadzone były dotychczas, czyli poprzez bezpośredni kontakt badającego z badanym, podczas wizyty w Placówce lub Salonie Partnera, zostają całkowicie zawieszone do odwołania.
 3. Program „Zobacz Lepszą Przyszłość” będzie prowadzony w skróconej formie:
  • Zachęcamy do zarejestrowania już dziś na wizytę u lekarza okulisty, optyka lub optometrysty podopiecznych zgłoszonych do programu,
  • W panelu administracyjnym na swoim koncie proszę wprowadzić przy każdym podopiecznym termin badania wzroku u lekarza okulisty, optyka lub optometrysty w kolumnie Data wizyty u okulisty,
  • Pamiętaj! Po dokonaniu potrzebnych zmian, należy kliknąć zielony przycisk: Aktualizuj dane podopiecznych,
  • Po uzyskaniu recepty wraz z rozstawem źrenic (PD) proszę kliknąć przycisk Wprowadź w kolumnie Dane z recepty i w nowym oknie wpisać dane z recepty. Następnie zatwierdzić przyciskiem Zapisz dane z recepty. Czynność powtórzyć przy każdym podopiecznym.
 4. Po wprowadzeniu terminów wizyt u lekarza okulisty podopiecznych zgłoszonych do programu, na adres placówki, który został podany podczas rejestracji zostanie przesłany zestaw do wyboru opraw okularowych. To w żaden sposób nie koliduje z naszymi aktywnościami, a wręcz usprawni i przyspieszy cały proces.
 5. Nowy regulamin akcji dostępny jest na stronach: https://fpmw.pl/essilor/ oraz https://grupaessilor.pl/zobacz-lepsza-przyszlosc/

Zobacz Lepszą Przyszłość to unikalny w skali ogólnopolskiej dobroczynny program profilaktyki wad wzroku wśród potrzebujących dzieci i młodzieży.

Organizatorem programu są: Grupa Essilor Polska, Fundacja Vision for Life oraz Fundacja Polki Mogą Wszystko.

Współorganizatorami programu są: Essilor Polonia, JZO, JAI KUDO, Essilor Optical Laboratory Polska.

Patronami programu są: PTOO, Izoptyka, Optyka, Optyk Polski, OKO, domydziecka.org i DPD

Celem programu jest wyposażenie w BEZPŁATNE OKULARY dzieci i młodzieży w wieku 5-26 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji.

Od 2017 roku z programu skorzystało 10 000 podopiecznych i młodzieży, a 2 500 z nich Grupa Essilor przekazała bezpłatne okulary.

WIĘCEJ INFORMACJI:

okulary.essilor@gmail.com
tel. 601 750 170 (w godz. 8:00-16:00)

Regulamin programu
Klauzula dla opiekuna dziecka poniżej 16 roku życia
Klauzula dla podopiecznego powyżej 16 roku życia
Instrukcja dla koordynatorów w czasie COVID-19
ZGŁOŚ SWOICH PODPIECZNYCH
ZARZĄDZAJ SWOIM ZGŁOSZENIEM

JAK ZGŁOSIĆ PODOPIECZNYCH DO PROGRAMU?

1 KROK
Jeśli NIE MASZ konta użytkownika na stronie Fundacji Polki Mogą Wszystko:
Zarejestruj konto użytkownika na stronie internetowej www.fpmw.pl/essilor/zgloszenie/
2 KROK
Jeśli MASZ już konto użytkownika na stronie Fundacji Polki Mogą Wszystko:
Zaloguj się na stronie www.fpmw.pl/essilor/zgloszenie/
3 KROK
Wypełnij formularz i zgłoś placówkę / placówki – otrzymasz maila potwierdzającego zgłoszenie wraz z wymaganymi klauzulami.
4 KROK
W ciągu 7 dni zarejestruj podopiecznych z placówki / placówek.
5 KROK
W ciągu kolejnych 14 dni wyślij na adres okulary.essilor@gmail.com skany podpisanych: klauzuli informacyjnej oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, które otrzymasz od nas wcześniej mailem.
UWAGA: Jest to warunek konieczny do zakwalifikowania twoich podopiecznych do programu!
Dokumenty mogą zostać podpisane przez rodziców, opiekunów prawnych lub osoby, które mogą decydować o leczeniu dziecka.
6 KROK
Zapisz podopiecznych na wizyty do optyka, lekarza okulisty lub optometrysty. Daty wizyt uzupełnij w systemie przy każdym dziecku. Po ich wprowadzeniu prześlemy do Ciebie kasetę z oprawami okularowymi biorącymi udział w programie.
7 KROK
Dopasuj oprawy dla każdego dziecka.
8 KROK
Kiedy uzyskasz recepty, wprowadź dane z nich w systemie (także rozstaw źrenic – PD oraz model oprawy okularów)
9 KROK
W ciągu 60 dni otrzymasz gotowe okulary dla dzieci.

KTÓRE PLACÓWKI MOGĄ ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU?

 • PLACÓWKI INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ (domy dziecka, placówki typu rodzinnego)
 • PLACÓWKI RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ KAŻDEGO TYPU
 • PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO (świetlice: środowiskowe, socjoterapeutyczne, wiejskie itp.)
 • STOWARZYSZENIA I FUNDACJE WSPIERAJĄCE DZIECI

JUŻ DZIŚ ZGŁOŚ SWOICH PODOPIECZNYCH DO PROGRAMU!

O możliwości dołączenia do programu decyduje KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ, dlatego zachęcamy do jak najszybszej rejestracji i zgłoszenia podopiecznych.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Zgłoszenia dzieci dokonać mogą:

 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza;
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego;
 • Rodzinny Dom Dziecka;
 • Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej;
 • Stowarzyszenie rodzin zastępczych;
 • Inne stowarzyszenie lub fundacja wspierająca dzieci;
 • Świetlica środowiskowa, wiejska, inna placówka wsparcia dziennego;
 • Ośrodek Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
 • Gmina lub Powiat.
Zgłosić należy minimum 8 dzieci. Liczbę dzieci należy zadeklarować na etapie zgłaszania placówki. Jeżeli jesteś rodziną zastępczą lub rodzinnym domem dziecka zachęć swojego Organizatora do zgłoszenia dzieci do programu.
Staramy się realizować Państwa recepty na bieżąco, zlecamy okulary kilka razy w miesiącu. Jednak należy regulaminowo przyjąć, że czas oczekiwania na bezpłatne okulary wynosi max 60 dni od dnia otrzymania od nas drogą mailową potwierdzenia dostarczenia kompletnych dokumentów.
Po otrzymaniu recepty prosimy o wprowadzenie danych z niej w systemie przy nazwisku dziecka, którego dotyczy.
Nie ma to znaczenia. Jednakowo możecie Państwo udać się do specjalisty prowadzącego prywatną działalność, ale także odbyć taką wizytę w ramach NFZ.
Nie. Zachęcamy do korzystania z wizyty u specjalisty na NFZ.
Istnieje taka możliwość tylko i wyłącznie po uprzednim poinformowaniu i otrzymaniu zgody ze strony Organizatora. W tym celu proszę o kontakt z Organizatorem pod adresem mailowym okulary.essilor@gmail.com by zwiększył zadeklarowany wcześniej limit.
Wizytę u lekarza okulisty umawia opiekun z placówki, w której przebywa dziecko lub osoba, która sprawuje nad nim opiekę i ma prawo decydować o sposobie leczenia dziecka.
Tak, w trakcie badań powinien być obecny opiekun.
W takiej sytuacji indywidualnie rozpatrujemy dany przypadek. Prosimy o kontakt pod adresem: okulary.essilor@gmail.com
Po otrzymaniu recepty prosimy o wprowadzenie danych z niej (oraz danych modelu oprawy okularowej i rozstawu źrenic) w systemie przy nazwisku dziecka, którego dotyczy.
Klauzule: informacyjną, zgody na udział w programie oraz na przetwarzanie danych powinien podpisać opiekun prawny lub osoba, która może decydować o stanie zdrowia i leczeniu podopiecznego.
Po uzupełnieniu listy dzieci w formularzu zgłoszeniowym na stronie https://fpmw.pl/essilor/ Koordynator Placówki powinien przesłać niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni skan klauzul podpisanych przez opiekunów prawnych dzieci lub przez osobę, która może decydować o stanie zdrowia i leczeniu podopiecznego.
Skany Klauzul powinny być wysłane na adres mailowy Organizatora okulary.essilor@gmail.com

Zobacz filmy o naszym programie