Informujemy, że nabór do wiosennej edycji programu „Zobacz lepszą przyszłość” został zakończony. Prosimy o cierpliwość. Obecnie ustalamy harmonogramy badań i w tej sprawie będziemy kontaktować się z koordynatorami. Kolejna edycja programu jesienią 2019 roku.

ZAPROSZENIE DO PROGRAMU
„ZOBACZ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ 2019”
(edycja wiosenna)

Zgłoś swoją placówkę do wiosennej edycji programu

KLIKNIJ TUTAJ I ZARZĄDZAJ SWOIM ZGŁOSZENIEM

Zapraszamy do udziału w programie profilaktyki wad wzroku podopiecznych placówek i stowarzyszeń wspierających dzieci z trudnych miejsc – „Zobacz lepszą przyszłość”. Program realizowany jest przez Grupę Essilor oraz fundację Vision for Life od stycznia 2017 r. Partnerami programu są: Fundacja Przyjaciółka (wkrótce zmienimy nazwę na Fundacja Polki Mogą Wszystko) oraz firmy produkujące szkła okularowe: Essilor Polonia Sp. z o.o., JZO S.A., JAI KUDO Polska Sp. z o.o.

Cel programu to wyposażenie w BEZPŁATNE OKULARY (szkła + oprawki) podopiecznych przebywających w opiece zastępczej w Polsce w wieku 5-26 lat. W latach 2017-2018 przekazaliśmy blisko 2000 bezpłatnych okularów.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Zgłoszenia dzieci przesyłać mogą Organizatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze (w tym typu rodzinnego), placówki wsparcia dziennego oraz stowarzyszenia wspierające dzieci (w tym stowarzyszenia rodziców zastępczych).
Zgłosić należy minimum 6 dzieci. Jeżeli jesteś rodziną zastępczą lub rodzinnym domem dziecka zachęć swojego Organizatora do zgłoszenia dzieci do programu.
Czas oczekiwania na okulary wynosi około 30 dni od dnia dostarczenia dokumentów organizatorowi.
Ze względów organizacyjnych, prosimy o dotrzymywanie odpowiednich terminów. Po jego przekroczeniu niezbędne jest jak najszybsze zgłoszenie się do okulisty.
Po otrzymaniu recepty prosimy o  wysłanie jej skanu na adres e-mailowy: okulary.essilor@gmail.com
Nie ma to znaczenia. Jednakowo możecie Państwo udać się do specjalisty prowadzącego prywatną działalność, ale także odbyć taką wizytę w ramach NFZ.
Należy poinformować o tym fakcie organizatora badań pod adresem: okulary.essilor@gmail.com. Napisać jakie zmiany chce się wprowadzić, a następnie zalogować się do swojego panelu badań i dopisać dzieci.
Wizytę u lekarza okulisty umawia  opiekun z placówki, w której przebywa dziecko.
Tak, w trakcie badań powinien być obecny opiekun.
W takiej sytuacji indywidualnie rozpatrujemy dany przypadek. Prosimy o kontakt pod adresem: okulary.essilor@gmail.com
W celu dopełnienia formalności związanych z realizacją programu prosimy o wysłanie skanów recepty oraz karty badań na adres e-mailowy: okulary.essilor@gmail.com

PRZEBIEG PROGRAMU

ETAP NR 1: BEZPŁATNE BADANIA PRZESIEWOWE WZROKU

 • W ustalonym wcześniej terminie nasz badający przyjedzie do Państwa pod wskazany podczas rejestracji adres i przeprowadzi przesiewowe badania wzroku
 • Badania są prowadzone przez naszych ekspertów według ściśle określonej procedury przygotowanej zgodnie z międzynarodowymi standardami. Są bezbolesne i prowadzone w formie zabawy
 • W trakcie badań badający wypełnia kartę dla każdego podopiecznego, której kopię otrzymacie Państwo po badaniu
 • Cel badania: wskazanie podopiecznych, u których wykryto podejrzenie nieprawidłowości widzenia i skierowanie ich na badanie okulistyczne
 • Podczas badania dobierane będą oprawy okularowe, aby usprawnić późniejszy proces ewentualnej realizacji okularów (jeśli lekarz okulista faktycznie zaleci okulary)
 • Prosimy, aby podczas badania przesiewowego nad podopiecznymi czuwał opiekun
 • Uwaga: badamy podopiecznych, którzy zostali zarejestrowani w systemie tj. których opiekunowie prawni wyrazili zgodę na badania

ETAP NR 2: BADANIA OKULISTYCZNE W RAMACH NFZ & BEZPŁATNE OKULARY

 • Na badanie okulistyczne należy zapisać tych podopiecznych, którzy zostali wskazani podczas badania przesiewowego
 • Badania okulistyczne realizują Państwo we własnym zakresie u lekarzy okulistów, z których usług zazwyczaj Państwo korzystają
 • Po otrzymaniu recept należy przesłać ich skany wraz ze skanami kart badań na adres okulary.essilor@gmail.com, a my w ciągu 30 dni zrealizujemy okulary (szkła+oprawa) bezpłatnie – zostaną dostarczone do Państwa kurierem

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ DO PROGRAMU?

 • Zapisy na edycję „wiosna 2019” rozpoczynają się już 18 stycznia 2019 r.
 • Jeżeli nie masz jeszcze konta użytkownika na stronie Fundacji Przyjaciółka zarejestruj się na https://fpmw.pl/rejestracja/
 • Zaloguj się na stronie
 • Wypełnij formularz i zgłoś placówkę / placówki na stronie https://fpmw.pl/essilor/ – otrzymasz e-maila potwierdzającego zgłoszenie
 • W ciągu 14 dni zarejestruj dzieci z placówki / placówek
 • Poczekaj na kontakt od koordynatora programu i wspólnie ustalcie najlepszy termin wizyty wolontariusza w placówce / placówkach
 • Po badaniu przesiewowym wzroku otrzymają Państwo od badającego kopie kart badań, na których znajdzie się informacja, czy należy podopiecznego skierować na badanie okulistyczne – proszę zarejestrować w ramach NFZ wskazanych przez nas podopiecznych

Limit podopiecznych do zgłoszenia do edycji wiosna 2019 – 2500.

Więcej informacji:
okulary.essilor@gmail.com, tel. 501 413 823

Regulamin programu

Zobacz filmy o naszym programie