Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Fundacja Polki Mogą Wszystko organizują IV edycję konkursu im. Joanny Kubiak „Nauczyciel-Mediator”.

Konkursu ma na celu:

  • Wyróżnienie nauczycieli, którzy konsekwentnie i z sukcesem stosują w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą różnorodne formy rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w tym przede wszystkim mediację jako metodę pracy.
  • Wspieranie rozwoju osobistego nauczycieli w obszarze metod rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w sytuacji narastającej w szkołach agresji i przemocy.

Do konkursu mogą być nominowani nauczyciele, którzy w swojej codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą poszukują niestandardowych rozwiązań, z sukcesem stosując pokojowe formy rozwiązywania konfliktów lub zapobiegania im.

Nauczyciele mogą zgłaszać się do konkursu samodzielnie lub być zgłaszani przez inne osoby, np. rodziców, uczniów, dyrektorów szkół etc.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji na stronie konkursu: https://interwencjaprawna.pl/nauczyciel-mediator/