Ruszyła rejestracja na IV Kongres Rodzicielstwa Zastępczego, który odbędzie się 22 czerwca 2016 w Warszawie

http://www.koalicja.org/dzialania/iv-kongres-rodzicielstwa-zastepczego/formularz-zgloszeniowy/  .

Kongres jest corocznym wydarzeniem, okazją do debaty nad rodzicielstwem zastępczym, pogłębieniem wiedzy w tym zakresie dzięki wystąpieniom polskich i zagranicznych ekspertów, platformą do wymiany doświadczeń i wzajemnych inspiracji. Nad tegorocznym Kongresem objęły patronat: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Dziecka, Prezydent m.st. Warszawy i Związek Powiatów Polskich. Więcej o Kongresie http://www.koalicja.org/dzialania/iv-kongres-rodzicielstwa-zastepczego/