KONKURS IM. JOANNY KUBIAK
„NAUCZYCIEL – MEDIATOR”
(II edycja)

Nauczycieli stosujących w swojej pracy z uczniami różne formy rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w tym przede wszystkim mediacje zapraszamy do udziału w konkursie.

Cele konkursu:

  1. Promocja form rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w tym przede wszystkim mediacji jako metody pracy nauczycieli.
  2. Wyróżnienie nauczycieli, którzy konsekwentnie i z sukcesem stosują w swojej pracy
    z dziećmi i młodzieżą te metody.
  3. Wspieranie rozwoju osobistego nauczycieli w obszarze metod rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w sytuacji narastającej w szkołach agresji i przemocy.
  4. Upamiętnienie życia i pracy Joanny Kubiak.

Nagroda główna: 2000 zł
2 nagrody dodatkowe po 1000 zł

Wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas uroczystej gali w czerwcu 2017 r. w Warszawie.

Nominacje nauczycieli można zgłaszać w terminie

od 22 lutego do 21 kwietnia 2017 r.

na stronie internetowej konkursu:

www.interwencjaprawna.pl/nauczyciel-mediator

Patronat honorowy nad Konkursem objął Rzecznik Praw Dziecka.