DOKUMENTY FUNDACJI

Statut – tekst jednolity
Polityka ochrony dziecka – pl
ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ ДІТЕЙ – UA
CHILD PROTECTION POLICY – EN
Polityka zapobiegania i ochrony przed wykorzystywaniem i przemocą na tle seksualnym – PL
Політика запобігання і охорони від сексуальної експлуатації та насильств – UA
Policy on Prevention and Protection from Sexual Exploitation and Abuse – EN
Polityka zatrudnienia i kodeks etyczny Fundacji Polki Mogą Wszystko – pl
Політика працевлаштування та Етичний кодекс Фонду Польки можуть все – ua
Employment Policy and Code of Ethics of Polish Women Can Foundation – en

SPRAWOZDANIA FUNDACJI

Sprawozdanie z działalności za rok 2021
Sprawozdanie finansowe za rok 2021
Sprawozdanie z działalności za rok 2020
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Sprawozdanie z działalności za rok 2019
Sprawozdanie finansowe za rok 2019
Sprawozdanie z działalności za rok 2018
Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Sprawozdanie z działalności za rok 2017
Sprawozdanie finansowe za rok 2017
Sprawozdanie z działalności za rok 2016
Sprawozdanie finansowe za rok 2016
Sprawozdanie z działalności za rok 2015
Sprawozdanie finansowe za rok 2015
Sprawozdanie z działalności za rok 2014
Sprawozdanie finansowe za rok 2014
Sprawozdanie z działalności za rok 2013
Sprawozdanie finansowe za rok 2013
Sprawozdanie z działalności za rok 2012
Sprawozdanie finansowe za rok 2012
Sprawozdanie z działalności za rok 2011
Sprawozdanie finansowe za rok 2011
Sprawozdanie z działalności za rok 2010
Sprawozdanie finansowe za rok 2010
Sprawozdanie z działalności za rok 2009
Sprawozdanie finansowe za rok 2009
Sprawozdanie z działalności za rok 2008
Sprawozdanie finansowe za rok 2008
Sprawozdanie z działalności za rok 2007
Sprawozdanie finansowe za rok 2007
Sprawozdanie z działalności za rok 2006
Sprawozdanie z działalności za rok 2005
Sprawozdanie z działalności za rok 2004
Sprawozdanie z działalności za rok 2003
Sprawozdanie z działalności za rok 2002

Od 2007 roku nasza Fundacja poddaje się audytom przez niezależnych biegłych rewidentów. Podczas nich sprawdzane są prawidłowość prowadzonej dokumentacji oraz wydatkowania środków otrzymanych od darczyńców.

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2020
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2019
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2018
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2017
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2016
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2015
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2014
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2013
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2012
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2011
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2010
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2009
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2008
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2007