Konkurs rozstrzygnięty. Poniżej laureaci, z którymi skontaktujemy się niebawem.

Laureatkami konkursu zostały: Iwona G., Anna S-M i Aleksandra K. Ich teksty niebawem ukażą się w portalu www.Party.pl o czym na bieżąco będziemy informować na naszej stronie na Facebooku.

Informacja archiwalna

O konkursie

Jeśli czujesz w sobie ducha dziennikarstwa i chcesz sprawdzić swoje umiejętności w tej dziedzinie zapraszamy do naszego konkursu. Czekamy na tekst o blaskach i cieniach rodzicielstwa zastępczego. Mogą one zostać napisane z perspektywy rodziny zastępczej, dorosłego lub prawie dorosłego wychowanka, a także wywiadu z rodzicami zastępczymi. Na zwycięzców czeka nagroda pieniężna i publikacja na portalu www.polki.pl. Wszystkie szczegóły znajdują się w regulaminie i harmonogramie. Zapraszamy.

 

W razie pytań prosimy pisać na adres: biuro@fpmw.pl

Terminy

0 kwietnia 2021
Ostatni dzień nadsyłania artykułów
0 kwietnia 2021
Ogłoszenie wyników konkursu
Koniec przyjmowania zgłoszeń
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
Działania Terminy realizacji poszczególnych
działań
Ogłoszenie konkursu 9.03.2021
Koniec przyjmowania zgłoszeń 5.04.2021
Ogłoszenie wyników na stronie 15.04.2021
Wysyłka nagród do 8.05.2021

Dokumenty do pobrania

Liczba już przyjętych zgłoszeń: 11
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online
Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby konkursu „Blaski i cienie rodzicielstwa zastępczego” jest Organizator – Fundacją Polki Mogą Wszystko z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 19, 00-480 Warszawa.

Dane osobowe Autora obejmujące imię, nazwisko, numer kontaktowy, adres email oraz inne dane w zakresie, w jakim zdecyduje się on je przekazać będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu, prowadzenia współpracy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez czas trwania Akcji.

Organizator może przekazywać dane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. A także, gdy jest to niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych potrzeb, w szczególności kancelariom prawnym, doradcom, audytorom i operatorom pocztowym.

Ponadto dane osobowe zostaną przekazane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartej z Organizatorem umowy i zgodnie z poleceniami Organizatora: dostawcom usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych i aplikacji

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora. W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o przesłanie wiadomości na adres: iodo@fpmw.pl lub adres siedziby Organizatora wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Osoba, której dane są przetwarzane ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe urzędu znajdują się na stronie: www.uodo.gov.pl