POMAGAMY POKONYWAĆ TRAUMY I STRATY

Rozpoczynamy nabór wniosków o dofinansowanie wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i psychiatrycznego dla dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania posiadanych przez fundację na ten cel środków z przekazanej fundacji alokacji procenta podatku.

Celem dofinansowań jest umożliwienie dzieciom i młodzieży z rodzinnej opieki zastępczej wsparcia w kryzysach psychicznych, pokonywania strat i traum.

W raporcie z 2018 roku naszego współautorstwa „Postępy deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej” znalazła się rekomendacja dotycząca dostępu do stałej pomocy specjalistów dla dzieci powierzonych do pieczy zastępczej (np. terapii). Ponad 80% rodziców zastępczych uczestniczących w badaniu, cytowanym w tym raporcie, zgłaszało problem z dostępem do specjalistycznych usług medycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Nasze dofinansowania mają pomóc dzieciom w pokonaniu trudności.

Zasady przyznawania dofinansowań z 1,5% podatku

 1. Pomoc przyznawana jest dzieciom i młodzieży (do 21 roku życia), które są w kryzysach psychicznych i wychowują się w Rodzinnych Domach Dziecka, Placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (Placówka rodzinna) i Rodzinach Zastępczych.
 2. Można ubiegać się o:
  1. Finansowanie psychoterapii u certyfikowanego psychoterapeuty lub studenta psychoterapii po ukończonym 2 roku (zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami);
  2. Finansowanie wizyt u lekarza psychiatry dziecięcego;
  3. Finansowanie leków przepisanych przez lekarza psychiatrę.
 3. Komisja rozpatrując dofinansowania bierze pod uwagę:
  1. Dostępność w miejscu zamieszkania lub bliskiej okolicy usług wymienionych w punkcie 2 finansowanych z NFZ;
  2. Stan psychiczny dziecka (diagnoza, pobyty w szpitalu, długość leczenia);
  3. Miejsce zamieszkania dziecka (wielkość miejscowości i infrastruktura opieki medycznej).
 4. Z opiekunem podpisywana jest umowa.
 5. Kwota dofinansowania ustalana jest indywidualnie dla każdego dziecka, któremu komisja przyzna dofinansowanie.
 6. Nie refundujemy poniesionych kosztów przez opiekuna. Płacimy za faktury wystawione na naszą Fundację.

Wniosek o dofinansowanie

0 maja 2023
Termin składania wniosków

Ta strona wymaga zalogowania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta załóż je klikając poniżej.

Wypełnij formularz dofinansowania