Nabór wniosków stypendialnych na rok szkolny 2021/2022 został zakończony

Fundacja przyznaje stypendia dzieciom, które wychowują się w pieczy zastępczej. Jest to pomoc przyznawana za wysokie wyniki w nauce oraz za inne wybitne osiągnięcia.

Nasz fundusz stypendialny jest starszy niż sama Fundacja. W minionych latach przyznawaliśmy stypendia wspólnie z firmą Henkel i SC Johnson. W latach 2008-2016 prowadziliśmy także prywatny fundusz stypendialny ufundowany przez osoby polskiego pochodzenia z Wielkiej Brytanii, które finansowały stypendia dla studentów z domów dziecka i rodzinnych domów dziecka. Szanse edukacyjne wychowanków domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych są oceniane jako niższe, niż ich rówieśników, chociaż oczywiście, jak w życiu i z tym bywa różnie. Jedno jest pewne, że warto te szanse wyrównywać. Dzieci i młodzież, którzy w swoim życiu doświadczyli trudnych sytuacji zawsze warto wspierać i dodawać im wiary we własne siły. A wiara czyni cuda.

Oto opinie naszych stypendystów:

Z całego serca dziękuję za tak ogromną Państwa pomoc i za tak wielkie wyróżnienie i docenienie moich dotychczasowych osiągnięć. Dziękuję wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do tego, że zostałem stypendystą. Wszystkie moje sukcesy i to, że w ogóle mogłem wziąć udział w wielu konkursach – że mogłem na nie pojechać, zawdzięczam temu, iż otrzymałem od Państwa stypendium. To dzięki tej pomocy mogłem się rozwijać, mogłem uczestniczyć w konkursach i – najlepiej jak tylko potrafiłem – się do nich przygotowywać, mogłem bardzo mocno poszerzyć swoją wiedzę w wielu dziedzinach.

 

Stypendium pomogło mi zaspokoić moje potrzeby oraz zrealizować marzenia. Dzięki pomocy Fundacji wiem, że są ludzie, którzy starają się pomóc innym, aby ich życie stało się bardziej radosne. Z całego serca pragnę podziękować za udzieloną pomoc, życząc jednocześnie dalszej wspaniałej działalności, darczyńców, którzy Cię będą wspomagać, bo wiem, że pomożesz jeszcze wielu innym dzieciom, które czekają na pomoc.

 

Przyznane stypendium było pomocne i ułatwiło ponoszenie wydatków związanych z rozpoczęciem nauki w nowej szkole i w dodatku w sąsiednim mieście oraz zakup materiałów związanych z zainteresowaniami. Z drugiej strony stypendium jest nagrodą, która pokazuje, że warto się uczyć.

Stypendia dla uczniów

którzy ukończyli ósmą klasę szkoły podstawowej

„Wiem, że warto się uczyć” – edycja 2021/2022

Jest to ogólnopolski program, który trwa od 2005 roku. Dzięki stypendiom pomagamy w osiąganiu lepszego wykształcenia, wyborze szkoły, która zwiększa szanse, wyrównywaniu szans, rozwoju dzieciom i młodzieży, które wychowują się poza własną rodziną.

Ważne jest dla nas wzmacnianie podmiotowości każdego dziecka. Co roku we wrześniu rozpoczynamy nabór wniosków stypendialnych. Jak podaje CBOS w Raporcie z 2019 roku „Do pracy czy na studia? Zmiany w decyzjach edukacyjnych młodzieży” – „Wyraźne są różnice między grupą osób, które swoje warunki materialne oceniają jako złe, a tymi, które oceniają je jako przeciętne lub dobre – w porównaniu z nimi na studia wybiera się odpowiednio o 10 i o 14 punktów procentowych mniej uczniów. (…) Nie bez znaczenia dla przyszłej decyzji ucznia jest także rodzaj szkoły, w której się uczy. Osoby, które najczęściej decydują się na studia, uczą się, kolejno: w liceach ogólnokształcących, liceach zawodowych i technikach. Największy odsetek respondentów przerywających naukę uczy się w pierwszej kolejności w zasadniczych szkołach zawodowych, następnie w technikach i liceach zawodowych. Zależność ta nie zmienia się na przestrzeni lat.”

Wiemy z wieloletniego doświadczenia, że każda kolejna edycja programu mobilizuje dzieci oraz pomaga im uświadomić wagę odpowiedniego wykształcenia. Przykład naszych stypendystów wpływa także pozytywnie na ich rówieśników.

O stypendium mogą się starać wychowankowie domów dziecka oraz podopieczni rodziców zastępczych. Stypendium jest przeznaczone dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 ukończyli ósmą klasę szkoły podstawowej. Stypendia są wypłacane w comiesięcznych transzach, przez cały rok.

Na wnioski czekamy do 15 września.

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się poniższymi dokumentami.

Stypendia dla studentów

Jeśli poszukujesz stypendium dla studentów skontaktuj się z nami pod adresem: stypendium@fpmw.pl