Prosimy wydrukować, uzupełnić i odesłać do nas 2 egzemplarze umowy stypendialnej oraz po jednym egzemplarzu PIT-2A i PIT-2C. Formularze PIT należy wypełnić danymi stypendysty natomiast podpisać musi opiekun.

Fundacja Przyjaciółka
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa