KTO POZMYWA? SOMAT

akcja pomocowo-edukacyjna skierowana do rodzinnych domów dziecka

Marka Somat pomaga rodzinnym domom dziecka

Rozpoczynamy nową akcję, dzięki współpracy z marką Somat. To kolejny etap wspierania przez naszą fundację rodzinnych domów dziecka. W Polsce jest to najszybciej rozwijająca się forma rodzinnej opieki zastępczej. W rodzinach rodziców zastępczych prowadzących rodzinne domy dziecka wychowuje się ponad 4.700 dzieci. Doceniając wysiłek wychowania licznej gromadki dzieci, w tym często wieloosobowych rodzeństw, Somat zapewni każdemu rodzinnemu domowi, który przystąpi do akcji roczny zapas tabletek do zmywarki oraz udział w innych działaniach.

Wiecie ile sztućców i talerzy trzeba pozmywać dziennie w rodzinnym domu dziecka? Co najmniej 200 (a rocznie to 73.000 !), a to nie koniec, bo nie policzyliśmy garnków, zastawy do serwowania czy patelni.

Przewidzieliśmy więc także pomoc, dla tych domów, w których brakuje zmywarki (chociaż mamy nadzieję, że takich nie ma) lub zmywarka jest już wysłużona i wymaga wymiany. 20 rodzinnych domów dziecka, które najbardziej tego potrzebują otrzyma zmywarki ufundowane przez markę Samsung.

Na koniec 2020 roku działały w Polsce 702 rodzinne domy dziecka. Rodzinny dom dziecka to dom, w którym rodzice zastępczy (lub tylko mama lub tata zastępczy) wychowują gromadkę dzieci, pośród których są ich dzieci biologiczne lub adoptowane oraz dzieci przyjęte. To co najważniejsze to fakt, że rodzinny dom dziecka tworzy jedną dużą rodzinę, w której dzieci mogą poczuć się bezpiecznie, doświadczyć miłości i troski, która da im podstawę budowania swojego dorosłego życia rodzinnego.

– W rodzinnych domach dziecka dzieci mają szansę, by poczuć się jak w rodzinie. Mogą budować więzi nie tylko z rodzicami zastępczymi, ale również z pozostałymi dziećmi. – mówi Joanna Luberadzka-Gruca, Prezes Zarządu Fundacji Polki Mogą Wszystko.

W ramach akcji planujemy także wsparcie edukacyjne, które może zostać wykorzystane w procesie nawiązywania z dziećmi relacji: grę „Kto pozmywa?” ze specjalnej, limitowanej edycji oraz warsztaty – gotowanie ze znanym szefem kuchni i wspólne przygotowanie ozdób świątecznych. Zadbamy także o podnoszenie kompetencji rodziców zastępczych poprzez zorganizowanie dla nich webinaru dotyczącego zdrowego odżywiania.

Projekt będzie realizowany do końca 2021.

Zasady akcji

 • Akcja przeznaczona jest dla rodzinnych domów dziecka (w przypadku małej liczby zgłoszeń zostanie rozszerzona o placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego),
 • Każdy Zgłaszający może zgłosić jeden rodzinny dom do udziału w Akcji. Dany rodzinny dom dziecka można zgłosić tylko raz do Akcji,
 • Zgłoszeń dokonuje się przez formularz dostępny na tej stronie internetowej,
 • Każda ze zgłoszonych rodzin otrzyma roczny zapas tabletek do zmywarek marki Somat,
 • W zgłoszeniu można wyrazić chęć otrzymania zmywarki wolnostojącej. W tym celu w formularzu należy zaznaczyć odpowiednie pole i podać dodatkowe dane,
 • Spośród placówek, które wyraziły chęć otrzymania zmywarki, Komisja wybierze 20, jej zdaniem najbardziej ich potrzebujących,
 • Zmywarki są urządzeniami wolnostojącymi, nie do zabudowy,
 • Organizator ani Współorganizator nie odpowiadają, za podłączenie ani sfinansowanie podłączenia urządzeń do sieci wodociągowej i elektrycznej. Placówka musi wykonać tę czynność we własnym zakresie i na swój koszt,
 • Warunkiem otrzymania zmywarki jest deklaracja gotowości rodziny do wzięcia udziału w rodzinnej sesji fotograficznej i udzielenia zgód na wykorzystanie wizerunków wszystkich osób biorących udział w sesji, do celów promocji akcji, w tym publikacji zdjęć w mediach społecznościowych i stronach internetowych.
 • Sesje fotograficzne zostaną przeprowadzone w rodzinach wybranych przez Organizatora. Koszty sesji fotograficznych pokrywa Organizator.
 • Rodziny, które otrzymały zmywarki deklarują gotowość wzięcia udziału w kolejnych etapach akcji: webinarze o zdrowych nawykach żywieniowych, warsztatach online o gotowaniu oraz konkursie na najładniejszą ozdobę świąteczną, które odbędą się w późniejszym czasie w toku trwania akcji.
 • Informacje na stronie będą aktualizowane i będziemy informować o kolejnych etapach akcji, o których mowa w poprzednim punkcie.
 • W kolejnych etapach mogą brać udział także te rodzinne domy dziecka, które nie zgłaszały potrzeby otrzymania zmywarki ani potrzeby otrzymania tabletek do zmywarek na wcześniejszym etapie akcji.
 • Zgłoszenia do kolejnych etapów akcji będzie można dokonywać przez odpowiednie formularze, które będziemy udostępniać na stronie w miarę zbliżania się terminów z harmonogramu akcji.

Terminy

0 października 2021
Ostatni dzień nadsyłania zgłoszeń
0 listopada 2021
Ogłoszenie RRDz, które otrzymają zmywarki
Koniec przyjmowania zgłoszeń
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
Działania Terminy realizacji poszczególnych
działań
Ogłoszenie konkursu 20.09.2021
Koniec przyjmowania zgłoszeń 30.10.2021
Ogłoszenie wyników na stronie 15.11.2021
Wysyłka tabletek do zmywarek na bieżąco
Wysyłka zmywarek do 30.11.2021
Sesje fotograficzne wybranych rodzin po 30.11.2021 (ustalana indywidualnie)
Webinar „Zdrowe nawyki żywieniowe” koniec 10.2021
Warsztat online o gotowaniu 11.2021
Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną 12.2021

Dokumenty do pobrania

Liczba już przyjętych zgłoszeń: 228

Ta strona wymaga zalogowania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta załóż je klikając poniżej.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online