Latarnia – zwróćmy uwagę na dzieci

Problemy prawne Ukrainek i Ukraińców w Polsce – Q&A

Niniejsze opracowanie stanowi zestawienie odpowiedzi na pytania klientek i klientów z Ukrainy, które najczęściej pojawiały się podczas konsultacji prawnych w Fundacji Polki Mogą Wszystko od czerwca do września 2022 roku.

Mamy nadzieje, że niniejsze zestawienie będzie pomocne w rozwiązywaniu Państwa problemów prawnych.

Opracowanie: Małgorzata Łojkowska
Tłumaczenie: Kataryna Borysenko

Pobierz poradnik

Правові проблеми українок та українців в Польщі – питання і відповіді

Це опрацювання є збіркою відповідей на питання клієнток і клієнтів з України, які найчастіше з’являлися підчас юридичних консультацій у Фонді «Польки можуть все» від червня до вересня 2022 року.

Сподіваємось, що дана збірка буде помічною у вирішенні Ваших правових проблем.

Опрацювання: Малгожата Лойковска
Переклад: Катерина Борисенко

Завантажте посібник
Informacja archiwalna

Nabór wniosków został zakończony a wybrane placówki rozpoczęły już realizację projektów. Gratulujemy placówkom:

 • Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu
 • Świetlica „Kreatywna Trójeczka” (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dębicy)
 • Parafia NSPJ w Dębicy – Latoszynie
 • Placówka Wsparcia Dziennego „Iskierka” w Dębicy
 • Dom ludowy w Huciskach Jawornickich
 • Dom Ludowy w Jaworniku Polskim
 • Spółdzielnia Socjalna Jawor w Handlach Szklarskich
 • Świetlica Wiejska w Kosztowej

Program skierowany jest do świetlic środowiskowych, wiejskich, socjoterapeutycznych oraz innych placówek wsparcia dziennego, które w obliczu wojny na Ukrainie niosą pomoc kobietom i dzieciom uciekającym przed wojną.

Analizując potrzeby uchodźców proponujemy wsparcie w zakresie:

 • porad prawnika online dla mam, cioć, babć i opiekunek, aby łatwiej było im odnaleźć się w polskim systemie prawnym, uzupełnić wszystkie niezbędne dokumenty i formalności urzędowe;
 • porad psychologa online dla dorosłych, aby łatwiej było im oswoić się z trudną sytuacją, lękiem o bliskich, niepewnością jutra i bieżącymi trudnościami;
 • porad psychologa online dla młodzieży, aby mogła oswoić swoje lęki i frustracje sytuacją, jaka na nich spadła oraz porozmawiać o bieżących trudnościach;

Spotkania ze specjalistami będą się odbywać według harmonogramu ustalonego wcześniej między placówką i fundacją

 • pomocy kadrze placówek w przygotowaniu i przeprowadzeniu nauki języka polskiego, zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci młodszych i ich mam oraz w zakupie potrzebnych materiałów;

Jednym z elementów projektu jest stworzenie przez placówkę dokumentu – Polityki Ochrony Dziecka i wdrożenie jej zapisów w placówce.

Do udziału w projekcie zaprosimy 10 świetlic, które akceptują regulamin programu oraz zgłosiły się poprzez wypełniony formularz dostępny poniżej.

Działania ze strony placówki przed złożeniem wniosku:

 1. Jeżeli placówka nie posiada Polityki Ochrony Dziecka musi przygotować plan jej wdrożenia w placówce. Sam dokument przygotuje w ramach projektu.
 2. Przygotować scenariusz zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców na podstawie materiałów “Ліля і дракон”:
  https://www.lilaandthedragon.com/en/index.html
  https://edukacja.um.warszawa.pl/-/lilya-i-drakon
 3. Przygotować scenariusz zajęć z języka polskiego na podstawie materiałów np. Герої теж плачуть: https://www.youtube.com/watch?v=fJcPrJUranU
 4. Przygotować ramowy budżet projektu.

Przesłanie wniosku:

We wniosku online należy wprowadzić wymagane informacje, w tym informację o tym w jaki sposób zamierzacie wdrożyć Politykę Ochrony Dziecka w placówce lub w jaki sposób ją wdrożyliście (jeśli taki dokument już posiadacie).

Do wniosku online dołączyć wymagane załączniki:

 • ramowy budżet projektu,
 • scenariusz zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców,
 • scenariusz zajęć z języka polskiego.

Działania ze strony placówki – uczestnika programu:

 1. Placówka musi odesłać wszystkie wymagane dokumenty, które otrzyma od fundacji wraz z umową.
 2. Placówka zobowiązana jest stworzyć Politykę Ochrony Dziecka, która powinna zawierać przynajmniej:
  • Sposoby weryfikacji pracowników/współpracowników/wolontariuszy pod kątem ich bezpieczeństwa dla dzieci (niekaralność).
  • Zasady bezpiecznej relacji personel-dziecko.
  • Procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka.
  • Mechanizm (np. adres mailowy) pod którym dzieci i ich rodzice (opiekunowie) mogą składać skargi.
* Dowiedz się więcej o tym, co powinna zawierać Polityka Ochrony Dziecka

Materiały pomocne do opracowania Polityki można znaleźć na stronie: www.standardy.fdds.pl. Fundacja Polki Mogą Wszystko także posiada Politykę Ochrony Dziecka.

 1. Przeprowadzić zajęcia psychoedukacyjne oraz z nauki języka polskiego według scenariuszy przygotowanych na etapie składania wniosku.
 2. Zorganizować możliwość konsultacji online ze specjalistami poprzez zapewnienie osobnego pomieszczenia z komputerem podłączonym do Internetu umożliwiającym połączenie wideo i audio ze specjalistą.
 3. Ustalić z koordynatorem z fundacji harmonogram połączeń ze specjalistą.
 4. Prowadzić na bieżąco dokumentację zdjęciową przebiegu projektu.
 5. Prowadzić listy obecności, z podziałem na płeć, na poszczególnych zajęciach.

Sprawozdanie z przebiegu projektu:

W ramach sprawozdania z przeprowadzenia projektu placówka jest zobowiązana do przesłania:

 • relacji zdjęciowej z przeprowadzonych zajęć (20-50 zdjęć),
 • zgód na wykorzystanie wizerunku osób dorosłych widocznych i możliwych do zidentyfikowania na przesłanych zdjęciach.
 • dokumentacji potwierdzającej przygotowanie i wdrożenie Polityki Ochrony Dziecka,
 • podpisanych przez uczestników list obecności z podziałem na płeć.

Zobowiązania fundacji:

 1. Zorganizowanie pomocy psychologicznej w języku ukraińskim online wg ustalonego z placówką harmonogramu.
 2. Zorganizowanie konsultacji z prawnikiem wraz z tłumaczem polsko ukraińskim online wg ustalonego z placówką harmonogramu.
 3. Sfinansowanie osoby, która przeprowadzi naukę języka polskiego (szczegóły w regulaminie).
 4. Sfinansowanie osoby wdrażającej Politykę Ochrony Dziecka (szczegóły w regulaminie).
 5. Sfinansowanie pakietów edukacyjno-żywnościowych dla uczestników ustalonych z Fundacją.

Terminy

0 maja 2022
Ostatni dzień nadsyłania zgłoszeń
0 maja 2022
Ogłoszenie dofinansowanych projektów
Koniec przyjmowania zgłoszeń
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
Działania Terminy realizacji poszczególnych
działań
Ogłoszenie programu 11.05.2022
Koniec przyjmowania dokumentów aplikacyjnych (wniosek, harmonogram, budżet) 30.05.2022
Ogłoszenie wyników na stronie 31.05.2022
Rozpoczęcie realizacji wybranych projektów 30.05.2022
Zakończenie realizacji projektów 30.09.2022

Projekt współfinansowany ze środków Radiohjälpen/Swedish Broadcast Foundation w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Plan International.
The Radiohjälpen/Swedish Broadcast Foundation, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ani Plan International nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczone na stronie.