Rozpatrzyliśmy złożone wnioski. Lista zwycięzców poniżej.

Wyniki dofinansowań projektów w programie „Młodzież w działaniu – SC Johnson z myślą o innych”

W programie złożono 29 wniosków z czego komisja dofinansowała 11 projektów. Lista zwycięzców znajduje się poniżej. Mapka przedstawia lokalizacje placówek, które aplikowały w programie. Znaczki niebieskie to włożone wnioski, żółte to te, które otrzymały dofinansowanie. Zwycięzcom gratulujemy.

Nazwa placówki
Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „IMPET” w Łęczycy
Świetlica w Wapniku
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini
Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Choszcznie
Ochotnicza Straż Pożarna w Domecku
Świetlica Dziecięca w Śmiałowicach
Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Wsi Przy Szkole w Jędrzychowicach
Świetlica środowiskowa „Tęcza” w Rakowie
Placówka wsparcia dziennego w Sejnach / Stowarzyszenie Origo
Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Krok do Przodu” w Goślicach
Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Plus w Trzebini
Urząd Gminy w Zbrosławicach
Zespół Szkół w Trawnikach

Młodzież w działaniu – SC Johnson z myślą o innych 2018 – edycja 2

Program skierowany jest do młodzieży (13+) z małych miejscowości (do 20 000 mieszkańców).

Grupy młodzieży pod nadzorem osoby dorosłej (opiekuna świetlicy, lidera organizacji pozarządowej, proboszcza parafii itd.) mogą przygotować i samodzielnie przeprowadzić akcje pozytywnie wpływające na środowisko lokalne i grupy rówieśnicze.

Dzięki tym działaniom młodzi ludzie z małych miejscowości mają szansę wyrobić w sobie poczucie sprawczości, rozwinąć zdolności organizacyjne i cechy przywódcze. Mamy nadzieję, że w przyszłości młodzież ta stanie się lokalnymi liderami pozytywnych działań.

Jakie projekty można zrealizować?

Poniżej kilka pomysłów z już zrealizowanych projektów lub projektów możliwych do realizacji. Pamiętajcie, że zajęcia/spotkania muszą być systematyczne, cykliczne i trwać przynajmniej 4 miesiące:

 • Jeśli lubicie gry komputerowe, w domowym zaciszu spędzacie czas jeżdżąc wirtualnymi samochodami, budując wirtualne światy lub broniąc świat przed niebezpieczeństwami i uważacie, że przydałaby się integracja, wspólne spędzanie czasu to możecie stworzyć projekt, w którym w świetlicy zorganizujecie spotkania i zajęcia w których połączycie pasje do grania właśnie z integracją i zdobywaniem wiedzy, jak mądrze i efektywnie korzystać z nowych technologii. A może zdobytą już wiedzę warto przekazać młodszym pokoleniom? Tak, aby była to rozwijająca rozrywka, a nie droga do uzależnień. Pomyślcie co Wam jest potrzebne w realizacji tych planów i uwzględnijcie to w budżecie.
 • Jeśli w miejscowości brakuje kina, nie macie jak oglądać wspólnie filmów, to może warto pomyśleć o Klubie Miłośników Kina. W ramach jego funkcjonowania można zapoznać dzieci z najpiękniejszymi baśniami, a później na ich podstawie przygotować zajęcia, młodzież może wspólnie oglądać filmy, organizować wieczory tematyczne i inne…
 • Jeśli kochacie sport, lubicie się wspinać, a góry są daleko, to może warto pomyśleć o zajęciach ze wspinaczki?
 • Może potraficie śpiewać i grać na instrumentach i marzycie o stworzeniu profesjonalnego zespołu, który będzie mógł występować na imprezach i spotkaniach w Waszej miejscowości?
 • Może przyglądacie się jak inni tworzą biżuterię, składają modele statków lub samolotów, malują na płótnie i też chcecie spróbować?
 • Może kochacie ogniska, śpiew przy dźwiękach gitary, snucie wieczornych opowieści, ale nie macie jak zorganizować miejsca na profesjonalne ognisko tak, by było bezpieczne.

Pamiętajcie, że każdy pomysł jest dobry, bo jest Wasz i odpowiada na Wasze potrzeby. Pisząc projekt warto pomyśleć, jak połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli ze zdobywaniem i przekazywaniem wiedzy oraz nowych umiejętności.

Terminy

0 października 2018
Ostatni dzień nadsyłania wniosków
0 października 2018
Ogłoszenie wyników dofinansowań
Koniec przyjmowania wniosków
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
Działania Terminy realizacji poszczególnych
działań
Czas na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych 10.09.2018 – 02.10.2018
Ocena dokumentów aplikacyjnych 03.10.2018 – 12.10.2018
Podpisanie umów, przekazanie dofinansowań 15.10.2018 – 31.10.2018
Realizacja projektów 01.11.2018 – 31.05.2019
Rozliczenie projektów 01.06.2019 – 15.06.2019

Dokumenty

Załączone wzory dokumentów obowiązują w trakcie trwania programu i mają charakter poglądowy.

Instrukcja przesłania wideoaplikacji

 1. Wejdź na stronę https://wetransfer.com
 2. Kliknij przycisk w lewym dolnym rogu okienka. Pojawi się możliwość wyboru sposobu udostępnienia pliku.
 3. Wybierz opcję „Link”.
 4. Kliknij „+ Add Files”.
 5. Wybierz plik do przesłania.
 6. Po przesłaniu pliki pojawi się link, który należy skopiować klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję „Kopiuj”.
 7. Link należy wkleić w formularzu zgłoszeniowym w sekcji „4. Załączniki / Link do pobrania wideoaplikacji:”.
 8. Następnie dokończyć wypełnianie formularza i wysłać.

Uwaga:

 1. Zgłaszający niniejszym oświadcza, że jest podmiotem autorskouprawnionym do wideoaplikacji w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w programie oraz, że wideoaplikacja nie narusza praw osób trzecich.
 2. Z chwilą dokonania zgłoszenia do programu Zgłaszający udziela Fundacji Przyjaciółka (wkrótce zmienimy nazwę na Fundacja Polki Mogą Wszystko) niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do wideoaplikacji, z prawem do sublicencji, na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych, na następującym polu eksploatacji: publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronach serwisu facebook.com.
 3. W związku z tym, że w wideoaplikacji jest utrwalony wizerunek osób, Zgłaszający niniejszym oświadcza, że dysponuje zgodą osób, których wizerunek przedstawiono w wideoaplikacji na rozpowszechnianie ich wizerunku w poniższym zakresie (w przypadku dzieci zgodą ich obojga rodziców) oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Fundację Przyjaciółka (wkrótce zmienimy nazwę na Fundacja Polki Mogą Wszystko) wizerunku poprzez: rozpowszechnianie wizerunku na stronach serwisów internetowych, w szczególności na stronach serwisu facebook.com.

Przykładowa wideoaplikacja

Złóż wniosek online

KLIKINIJ TUTAJ I WYPEŁNIJ WNIOSEK