Oto twoja kopia wniosku złożonego do projektu "MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU"
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu "MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU"
(* – pole wymagane)
1. Dane kontaktowe
* Nazwa placówki:

* Miejscowość
* Ulica:
* Kod pocztowy: * Poczta:

* Województwo:
* Powiat:
* Gmina:

* Liczba mieszkańców miejscowości, w której znajduje się siedziba placówki:

* Nazwa jednostki prowadzącej (np. stowarzyszenie, ośrodek kultury, urząd gminy, OPS):

* Imię i nazwisko opiekuna grupy: * Telefon opiekuna grupy:
* E-mail opiekuna grupy:

Strona www:

* Rok założenia placówki:

* Numer konta bankowego (26 cyfr):

* Nazwa i adres właściciela konta:

2. Opis projektu
* 1. Tytuł projektu:

* 2. Cele projektu (cel główny i cele szczegółowe):

* 3. Charakterystyka odbiorców projektu (liczba, wiek, inne informacje):

* 4. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

* 5. Opis projektu wraz z uwzględnieniem poszczególnych etapów realizacji:

* 6. Zakładane rezultaty (wskaźniki liczbowe np. ilość zaangażowanych osób, liczba przygotowanych wydarzeń; wskaźniki jakościowe np. wzrost aktywności mieszkańców, wzrost wpływu mieszkańców na władze lokalne, itd):

* 7. Harmonogram działań z uwzględnieniem poszczególnych etapów realizacji:

* 8. W jaki sposób świetlica zamierza promować projekt? Jeżeli świetlica współpracuje z mediami lokalnymi lub portalami, prosimy o ich wymienienie.

* 9. Krótka informacja o autorach i realizatorach programu (imię, nazwisko, wiek, najważniejsze informacje):

* 10. Jak realizacja projektu wpłynie na autorów i uczestników projektu?

* 11. Dodatkowe informacje:

3. Kosztorys projektu
* Całkowity koszt realizacji projektu:

* Wnioskowana kwota:

* Inne źródła finansowania projektu:

4. Załączniki
* Załącznik – szczegółowy budżet projektu
OK
Link do pobrania wideoaplikacji:
5. Akceptacje warunków
  • Zobowiązuję się do koordynowania działań w ramach złożonego projektu (w przypadku otrzymania dofinansowania przez organizację)
  • Przeczytałem/am i zapoznałem/am się z Polityką Ochrony Dziecka oraz Konwencją o Prawach Dziecka znajdującymi się na stronie Fundacji Polki Mogą wszystko i zobowiązuję się ich przestrzegać: Polityka Ochrony Dziecka
  • Zapoznałem/am się z warunkami programu Fundacji Polki Mogą Wszystko i firmy SC Johnson „Świetlice w działaniu – SC Johnson z myślą o innych” oraz akceptuję ich postanowienia.
  • Przeczytałem/am i zapoznałem/am się z Polityką Prywatności Fundacji