Konkurs rozstrzygnięty. Poniżej laureaci, z którymi skontaktujemy się niebawem.

Miejsce I ex aequo:

Zuzanna B. z Lwówka Śląskiego

Maciej M. z Trzebini

Miejsce II ex aequo:

Martyna C. z Dąbrowy Górniczej

Julia W. z Dąbrowy Górniczej

Informacje archiwalne!

O konkursie

Przedłużający się czas pandemii spowodował zamknięcie wielu miejsc, w których można aktywnie, kreatywnie i rozwojowo spędzać czas. Jesteśmy przekonani, że znaleźliście własne sposoby na rozwój talentów, zdobywanie nowych umiejętności czy inne pożyteczne zajęcia.

Zapraszamy do konkursu dla uczniów i uczennic klas IV-VI szkoły podstawowej, w którym chcemy, abyście zaprezentowali nam swoje pomysły, jak spędzacie czas poza siecią. Mamy nadzieję, że zainspirują one tych, którzy już swoje pomysły wyczerpali albo szukają nowych.

Nie stawiamy żadnych ograniczeń, nie wyznaczamy tematów, nie wytyczamy granic. Każdy pomysł jest dobry, każda idea słuszna.

  1. Zapoznaj się z regulaminem i harmonogramem;
  2. Porozmawiaj z rodzicem/opiekunem prawnym i uzyskaj Jego zgodę na udział w konkursie;
  3. Pomyśl, co chcesz nam zaprezentować;
  4. Przygotuj film/ prezentację ze zdjęć odtwarzaną w postaci filmiku o maksymalnej długości 90 sekund;
  5. Wspólnie z rodzicem/opiekunem prawnym wypełnijcie formularz zgłoszeniowy i prześlijcie swoje zgłoszenie;
  6. Pomyślcie, jaka nagroda byłaby dla Ciebie atrakcyjna.

Powodzenia

W razie pytań prosimy pisać na adres: biuro@fpmw.pl

Terminy

0 marca 2021
Ostatni dzień nadsyłania zgłoszeń
0 marca 2021
Ogłoszenie wyników konkursu
Koniec przyjmowania zgłoszeń
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
Działania Terminy realizacji poszczególnych
działań
Ogłoszenie konkursu 15.02.2021
Koniec przyjmowania zgłoszeń 14.03.2021
Ogłoszenie wyników na stronie 31.03.2021
Wysyłka nagród do 9.04.2021

Dokumenty do pobrania

Liczba już przyjętych zgłoszeń: 30
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online
Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby konkursu „Poza siecią – Zainspiruj innych – co robisz w czasie wolnym, gdy zajęcia w szkole są tylko online” jest Organizator – Fundacją Polki Mogą Wszystko z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 19, 00-480 Warszawa.

Dane osobowe Opiekuna obejmujące imię, nazwisko, numer kontaktowy, adres email oraz inne dane w zakresie, w jakim zdecyduje się on je przekazać będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu, prowadzenia współpracy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez czas trwania Akcji.

Organizator może przekazywać dane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. A także, gdy jest to niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych potrzeb, w szczególności kancelariom prawnym, doradcom, audytorom i operatorom pocztowym.

Ponadto dane osobowe zostaną przekazane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartej z Organizatorem umowy i zgodnie z poleceniami Organizatora: dostawcom usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych i aplikacji

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora. W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o przesłanie wiadomości na adres: iodo@fpmw.pl lub adres siedziby Organizatora wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Osoba, której dane są przetwarzane ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe urzędu znajdują się na stronie: www.uodo.gov.pl