Pracownia wyobraźni
Na stronie są już dostępne wyniki dofinansowań projektów.

Wyniki dofinansowań projektów w programie „Pracownia wyobraźni – stwórz swoje miejsce przyjaźni z książką”.

W programie złożono 49 wniosków z czego komisja dofinansowała 7 projektów. Lista zwycięzców znajduje się poniżej. Mapka przedstawia lokalizacje placówek, które aplikowały w programie. Domki kolorowe otrzymały dofinansowanie. Zwycięzcom gratulujemy.

We wrześniu 2018 r., dzięki kolejnym funduszom ze sprzedaży książki „Efekt Domina” mogliśmy dofinansować 9 kolejnych Pracowni Wyobraźni.

Edycja I
Nazwa placówki
Świetlica środowiskowa „Tęcza” w Rakowie
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Bochni – Filia w Łapczycy
Świetlica Środowiskowa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej
Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona w formie świetlicy socjoterapeutycznej w Stoczku
Świetlica Wiejska w Młodzawach – Młodzawy Duże
Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Bochni w Bochni – Filia w Gawłowie
Placówka Wsparcia Dziennego w Sejnach
Edycja II
Nazwa placówki
Świetlica Środowiskowa w Odrzechowej
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku
Wiejski Dom Kultury w Myślcu
Świetlica Środowiskowa z programem opiekuńczo-wychowawczym w Janowie
Szkoła Podstawowa w Rumianie im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie
Świetlica Wiejska w Woli Matiaszowej
Świetlica wiejska w Elgnówku
Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy S.A.K. „OPOKA” w Borkowicach
Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „PLUS” w Trzebini

Pracownia wyobraźni – stwórz swoje miejsce przyjaźni z książką

„Dziecko, które czyta, staje się dorosłym, który myśli”

Celem programu jest dofinansowanie tworzenia w świetlicach (wszelkiego typu) w miejscowości do 20 000 mieszkańców Pracowni Wyobraźni, czyli biblioteczek, które będą zachęcać dzieci do czytania, dadzą im przyjazne miejsce do poznawania literatury, rozwijania wyobraźni, poszerzania horyzontów myślenia.

W ramach otrzymanego dofinansowania można zaadaptować pomieszczenie lub jego część, tak aby stało się przytulnym i miłym miejscem, które będzie zachęcać do odpoczynku i wyciszenia z książką. Jako wyposażenie można zakupić poduchy/worki sako, półki na książki i same książki.

Jeśli chcesz stworzyć swoim wychowankom możliwość edukacji poprzez odkrywanie cudownego świata literatury i bogactwa informacji o świecie kryjącego się w książkach i rozumiesz, że dużej grupie dzieci czytanie kojarzy się z „nudnymi” lekturami szkolnymi, szarymi i zniszczonymi książkami z bibliotek a problemy z umiejętnością czytania także nie poprawiają sytuacji, to ten program jest właśnie dla Ciebie.

Realizacja Pracowni Wyobraźni możliwa dzięki sprzedaży książek Efekt Domina – moc pomagania. Opowiadania o dzieciach całego świata.

Książka do świetlicowej biblioteki

X 30 zł/szt.

Dziecko, które czyta, staje się dorosłym, który myśli (Mirosław Bogacz). Każda kolejna książka to odkrywanie nowych światów, nowych ludzi i wrażeń. To ubogacanie wewnętrznego świata dzieci.
Ufundowaliście już: 3 szt. za 90 zł

Zaangażuj dzieci do wspólnej pracy

Pragniemy, aby dzieci uczestniczyły w projektowaniu kącików czytelniczych, które staną się ich miejscem przyjaźni z książkami i równocześnie edukacji o innych krajach, ludziach i budowania wrażliwości społecznej.

Tworzenie Wizualizacji (makiety, obrazu, rzeźby, projektu graficznego itd.) swojej Pracowni Wyobraźni powinno być dla dzieci świetną zabawą oraz czasem rozwijania swojej wyobraźni, kreatywności, poczucia sprawczości i decyzyjności.

Będzie to wiele godzin dobrej zabawy, twórczego myślenia i integracji całej placówki.

Nagrodą dla najlepiej przygotowanych wizualizacji kącików czytelniczych będzie dofinansowanie w wysokości 3000 – 5000 zł na stworzenie takiego miejsca w świetlicy.

Terminy

0 lutego 2018
Ostatni dzień nadsyłania wniosków
0 marca 2018
Ogłoszenie wyników dofinansowań
Koniec przyjmowania wniosków
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
Działania Terminy realizacji poszczególnych
działań
Czas na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych 23.01.2018 – 28.02.2018
Ocena dokumentów aplikacyjnych 28.02.2018 – 13.03.2018
Podpisanie umów, przekazanie dofinansowań 13.03.2018 – 25.03.2018
Realizacja projektów 26.03.2018 – 15.06.2018
Rozliczenie projektów 15.06.2018 – 30.06.2018

Dokumenty

Załączone wzory dokumentów obowiązują w trakcie trwania programu i mają charakter poglądowy.

Instrukcja przesłania pliku na serwer

 1. Wejdź na stronę https://wetransfer.com
 2. Kliknij przycisk w lewym dolnym rogu okienka. Pojawi się możliwość wyboru sposobu udostępnienia pliku.
 3. Wybierz opcję „Link”.
 4. Kliknij „+ Add Files”.
 5. Wybierz plik do przesłania.
 6. Po przesłaniu pliki pojawi się link, który należy skopiować klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję „Kopiuj”.
 7. Link należy wkleić w formularzu zgłoszeniowym w sekcji „4. Załączniki”.
 8. Następnie dokończyć wypełnianie formularza i wysłać.

Uwaga:

 1. Zgłaszający niniejszym oświadcza, że jest podmiotem autorskouprawnionym do materiałów foto/wideo w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w programie oraz, że materiały nie naruszają praw osób trzecich.
 2. Z chwilą dokonania zgłoszenia do programu Zgłaszający udziela Fundacji Polki Mogą Wszystko niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do materiałów foto/wideo, z prawem do sublicencji, na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych, na następującym polu eksploatacji: publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronach serwisu facebook.com.
 3. W związku z tym, że w materiałach foto/wideo jest utrwalony wizerunek osób, Zgłaszający niniejszym oświadcza, że dysponuje zgodą osób, których wizerunek przedstawiono w materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w poniższym zakresie (w przypadku dzieci zgodą ich obojga rodziców) oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Fundację Polki Mogą Wszystko wizerunku poprzez: rozpowszechnianie wizerunku na stronach serwisów internetowych, w szczególności na stronach serwisu facebook.com.

Złóż wniosek online

Informujemy, że zakończyliśmy już nabór wniosków w programie.

  Formularz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu
  "Pracownia wyobraźni – stwórz swoje miejsce przyjaźni z książką 2018 r."
  (* – pole wymagane)
  1. Dane kontaktowe
  * Nazwa placówki:

  * Miejscowość
  * Ulica:
  * Kod pocztowy: * Poczta:

  * Województwo:
  * Powiat:
  * Gmina:

  * Liczba mieszkańców miejscowości, w której znajduje się siedziba placówki:

  * Nazwa jednostki prowadzącej (np. stowarzyszenie, ośrodek kultury, urząd gminy, OPS):

  * Imię i nazwisko koordynatora:
  * Telefon koordynatora:
  * E-mail koordynatora:

  Strona www:

  * Rok założenia placówki:

  * Numer konta bankowego (26 cyfr):

  * Nazwa i adres właściciela konta:

  2. Opis projektu

  * 1. Charakterystyka miejscowości w której znajduje się świetlica:

  * 2. Charakterystyka odbiorców projektu (liczba, wiek, inne informacje):

  * 3. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

  * 4. Opis projektu wraz z uwzględnieniem poszczególnych etapów realizacji:

  * 5. Zakładane rezultaty (wskaźniki liczbowe np. ilość zaangażowanych osób, liczba godzin pracy nad przygotowaniem prezentacji / makiety / pracy plastycznej Pracowni; wskaźniki jakościowe np. zaangażowanie wychowanków, aktywizacja społeczna, integracja mieszkańców itd):

  * 6. Lista wybranych książek z zaznaczeniem tych, na podstawie których zostaną przygotowane scenariusze zajęć:

  * 7. Harmonogram działań z uwzględnieniem poszczególnych etapów realizacji:

  * 8. W jaki sposób młodzież zamierza promować projekt?

  * 9. Jak realizacja projektu wpłynie na uczestników projektu?

  10. Dodatkowe informacje:

  3. Kosztorys projektu
  * 1. Całkowity koszt realizacji projektu:

  * 2. Wnioskowana kwota:

  * 3. Inne źródła finansowania projektu:

  4. Załączniki

  Prosimy o załączenie poniżej linków do pobrania plików umieszczonych wcześniej w serwisie https://wetransfer.com
  Link do pobrania materiałów foto/wideo z tworzenia wizualizacji Pracowni Wyobraźni:
  Link do pobrania budzetu:
  5. Akceptacje warunków
  * Zobowiązuję się do koordynowania działań w ramach złożonego projektu (w przypadku otrzymania dofinansowania przez organizację)

  * Przeczytałem/am i zapoznałem/am się z Polityką Ochrony Dziecka oraz Konwencją o Prawach Dziecka znajdującymi się na stronie Fundacji Przyjaciółka i zobowiązuję się ich przestrzegać: Polityka Ochrony Dziecka

  *Zapoznałem/am się z warunkami programu Fundacji Przyjaciółka „Pracownia wyobraźni – stwórz swoje miejsce przyjaźni z książką” oraz akceptuję ich postanowienia.

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu na zasadach opisanych poniżej. Administratorem danych osobowych podanych w powyższym formularzu zgłoszeniowym jest Fundacja Przyjaciółka z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia programu Fundacji Przyjaciółka „Pracownia wyobraźni – stwórz swoje miejsce przyjaźni z książką”. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w programie. Dane mogą zostać udostępnione Kulczyk Foundation z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 24/26 w celach kontroli zasad prowadzenia programu oraz Edipresse SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu kontaktu z koordynatorami podczas promocji prasowej programu.

  Uwaga! Po kliknięciu przycisku "Wyślij wniosek" zaczekaj do momentu wyświetlenia się komunikatu z informacją, czy wniosek został wysłany lub czy wystąpiły jakieś błędy. Na adres e-mail otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku, sprawdź czy dotarł. Będzie zawierał link umożliwiający podejrzenie wysłanego wniosku. Jeśli e-mail nie dotrze i nie będzie go w folderze "spam" skontaktuj się z nami w celu potwierdzenie, że wniosek został zarejestrowany w naszej bazie danych lukasz.piecuch@fundacja.przyjaciolka.pl