Nabór wniosków na stypendium studenckie na rok 2021/2022 został zakończony

Stypendia studenckie

Jeżeli wychowałeś/aś się w domu dziecka lub rodzinie zastępczej (także rodzinnym domu dziecka), ukończyłeś/aś licencjat (studia I stopnia) i rozpoczynasz w roku akademickim 2021/2022:

  • studia magisterskie (studia II stopnia)
  • lub rozpoczynasz co najmniej czwarty rok jednolitych studiów magisterskich,

to możesz ubiegać się o stypendium w naszej fundacji.

Stypendium jest przeznaczone na wsparcie dokończenia edukacji wyższej dla osób, które w wyniku rozpoczętych studiów uzyskają tytuł magistra lub równorzędny np. lekarza. Wartość stypendium to 6000 zł rocznie wypłacane w ratach co miesiąc po 500 zł.

W tym roku przyznamy tylko 1 stypendium ufundowane przez indywidualnego darczyńcę na okres jednego roku.

W pierwszej kolejności będziemy rozpatrywać wnioski studentów i studentek kierunków medycznych: lekarskiego, fizjoterapii, pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.

Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2021 r.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie formularza na stronie i spełnienie wymaganych kryteriów oraz zgoda na aktywną komunikację zarówno z darczyńcą, jak i z fundacją w czasie całego okresu wypłacania stypendium.

Dokumenty można składać on-line na stronie Fundacji Polki Mogą Wszystko za pomocą formularza elektronicznego.