Placówki zakwalifikowane do programu
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu
Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu „Ukryty Dar”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie
Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Gorczański Promyk” z Chabówki
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z Giżycka
Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Jana Pawła II z Miłakowa
Informujemy, że możemy przyjąć kolejne placówki. W związku z tym przedłużamy nabór do 29.06.2018 r.

Zgłoś placówkę do akcji „Wypełnij plecak”.

Jeśli pracujesz w miejscu, które daje wsparcie i opiekę dzieciom i osobom dorosłym niepełnosprawnym w trudnej sytuacji materialnej i szukasz dla nich wsparcia, to ta akcja jest dla Ciebie.

Pomagamy w przygotowaniu wyprawek szkolnych dla dzieci w wieku 6-18 lat, lub więcej w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Mogą się do nas zgłosić Świetlice środowiskowe, wiejskie, socjoterapeutyczne; Fundacje, Stowarzyszenia, Szkoły, Ośrodki Pomocy Społecznej i Parafie, Ośrodki Szkolno- Wychowawcze, Domy Pomocy Społecznej. Ważne jest dla nas, aby dotrzeć do tych dzieci i dorosłych, dla których potrzebne jest nasze wsparcie. Nie zwracamy uwagi na kryteria dochodowe. Wierzymy, że to Państwo znając potrzeby i sytuację swoich podopiecznych wybieracie tych, którzy tej pomocy potrzebują i którzy ją dobrze wykorzystają.

Po zakwalifikowaniu się do naszej akcji, każde zgłoszone osoby otrzymają plecak z wyposażeniem. Ponieważ działa program „Dobry Start” i opiekunowie otrzymają pieniądze na zakup wyprawki szkolnej, chcemy wypełnić plecak pomocami edukacyjnymi i rozwojowymi, które będą wspierać postępy w nauce i zdobywaniu nowych umiejętności Państwa podopiecznych.  Każda wyprawka będzie indywidualna i dopasowana do upodobań i potrzeb konkretnej osoby. Każdy plecak wypełniają konkretni ludzie, którzy poza wypełnieniem plecaka, wkładają w jego przygotowanie swoje serce i dobre myśli.

Chętnych zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami i do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

HARMONOGRAM AKCJI „WYPEŁNIJ PLECAK 2018”
Data Zadanie
18.06.2018 Nabór placówek i firm
25.06.2018 Koniec przyjmowania zgłoszeń
25.06.2018 Ogłoszenie listy zakwalifikowanych placówek
30.06.2018 Termin nadsyłania list dzieci z opisem oraz podpisanego regulaminu
1-14.07.2018 Rozdanie plecaków firmom do wypełnienia
do 25.08.2018 Przekazanie do Fundacji lub placówek wypełnionych plecaków
28.08-01.09.2018 Odbiór plecaków z siedziby Fundacji
01.09.2018 Termin nadsyłania kartek z podziękowaniami od dzieci
Regulamin akcji „Wypełnij plecak”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO AKCJI WYPEŁNIJ PLECAK 2018 (* – pole wymagane)
1. Dane kontaktowe
* Nazwa placówki:

* Miejscowość
* Ulica:
* Kod pocztowy: * Poczta:
* Imię i nazwisko koordynatora:
* Telefon:
* E-mail:
Strona www:

2. Informacja o partnerze

Czy placówka/OPS/PCPR brała już udział w akcji Wypełnij plecak? Jeśli tak, to w którym roku?:

Krótki opis dotychczasowej działalności placówki/PCPR/OPS (prowadzone zajęcia, realizowane projekty i akcje):

Liczba dzieci znajdujących się pod opieką placówki/OPS/PCPR:

Liczba dzieci potrzebujących wsparcia w ramach akcji Wypełnij Plecak 2018 r.:

Sposób naboru podopiecznych – (MOPR/PCPR nie uzupełnia) (np.: skierowanie przez OPS lub szkołę):

Jaki procent dzieci uczęszczających do placówki kierowany jest przez instytucje pomocy społecznej (MOPS/MOPR)? (MOPR/PCPR nie uzupełnia)?:

Dlaczego to Państwa placówka/PCPR/OPS powinien wziąć udział w akcji?:

Skąd dowiedzieli się Państwo o akcji „Wypełnij Plecak”?

3. Akceptacje warunków
* Zapoznałam/em się z harmonogramem akcji „Wypełnij plecak”
* Zapoznałam/em się z regulaminem akcji „Wypełnij plecak”
* Przeczytałem/am i zapoznałem/am się z Polityką Ochrony Dziecka oraz Konwencją o Prawach Dziecka znajdującymi się na stronie Fundacji Przyjaciółka i zobowiązuję się ich przestrzegać (POLITYKA OCHRONY DZIECKA – zobacz)
* Zapoznałam/em się z Polityką Prywatności Fundacji Przyjaciółka i akceptuję jej postanowienia (POLITYKA PRYWATNOŚCI – zobacz)