Zobacz lepszą przyszłość

Zobacz lepszą przyszłość – Dzień dziecka

Zapraszamy wszystkie placówki opiekuńczo-wychowawcze z całej Polski do udziału w konkursie, dzięki któremu będą mogły sprawić radość swoim podopiecznym. Grupa Essilor wspólnie z Fundacją Przyjaciółka (wkrótce zmienimy nazwę na Fundacja Polki Mogą Wszystko) chcą spełnić marzenie dzieci i młodzieży, którzy sami zadecydują, na co chcą przeznaczyć nagrodę główną w wysokości 2000 zł.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Zastanówcie się wspólnie, jaki projekt chcecie zrealizować w swoim domu dziecka. Im więcej podopiecznych będzie zaangażowanych, tym większa integracja grupy i zabawa. Gdy już wpadniecie na pomysł, do czego przydadzą się Wam 2000 zł i co możecie dzięki tym pieniądzom zrealizować, napiszcie projekt oraz nakręćcie krótki materiał wideo, nie dłuższy niż 60 sekund. Pokażcie w nim, dlaczego to właśnie Wasz projekt powinien zdobyć nagrodę główną.

Zgłoszenia przyjmowane są od 23 kwietnia do 20 maja do godziny 24:00 na stronie www.fundacja.przyjaciolka.pl poprzez elektroniczny formularz. Oprócz nagrody głównej Komisja konkursu Zobacz Lepszą Przyszłość – Dzień Dziecka, może wręczyć dwa wyróżnienia w kwocie 1000 zł każde.  Z pewnością będą doceniane projekty angażujące podopiecznych oraz rozwijające ich pasje i zainteresowania. Wyniki zostaną ogłoszone 29 maja 2018 r.

Najważniejsze informacje:

Nagroda główna: 2000 zł

Wyróżnienia: 2 x 1000 zł

Zgłoszenia: 23 kwietnia – 20 maja 2018r., do godz. 24.00

Ogłoszenie wyników: 29 maja 2018 r.

Organizatorzy konkursu: Grupa Essilor i Fundacja Przyjaciółka (wkrótce zmienimy nazwę na Fundacja Polki Mogą Wszystko)

Terminy

0 maja 2018
Ostatni dzień nadsyłania wniosków
0 maja 2018
Ogłoszenie wyników dofinansowań
Koniec przyjmowania wniosków
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
Działania Terminy realizacji poszczególnych
działań
Czas na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych 23.04.2018 – 20.05.2018
Ocena dokumentów aplikacyjnych 20.05.2018 – 29.05.2018
Podpisanie umów, przekazanie dofinansowań 30.05.2018 – 05.06.2018
Realizacja projektów 06.06.2018 – 30.06.2018
Rozliczenie projektów 01.07.2018 – 15.07.2018

Dokumenty

Załączone wzory dokumentów obowiązują w trakcie trwania programu i mają charakter poglądowy.

Instrukcja przesłania wideoaplikacji

 1. Wejdź na stronę https://wetransfer.com
 2. Kliknij przycisk w lewym dolnym rogu okienka. Pojawi się możliwość wyboru sposobu udostępnienia pliku.
 3. Wybierz opcję „Link”.
 4. Kliknij „+ Add Files”.
 5. Wybierz plik do przesłania.
 6. Po przesłaniu pliki pojawi się link, który należy skopiować klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję „Kopiuj”.
 7. Link należy wkleić w formularzu zgłoszeniowym w sekcji „3. Link do filmu”.
 8. Następnie dokończyć wypełnianie formularza i wysłać.

Uwaga:

 1. Zgłaszający niniejszym oświadcza, że jest podmiotem autorskouprawnionym do wideoaplikacji w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w programie oraz, że wideoaplikacja nie narusza praw osób trzecich.
 2. Z chwilą dokonania zgłoszenia do programu Zgłaszający udziela Fundacji Przyjaciółka (wkrótce zmienimy nazwę na Fundacja Polki Mogą Wszystko) niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do wideoaplikacji, z prawem do sublicencji, na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych, na następującym polu eksploatacji: publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronach serwisu facebook.com.
 3. W związku z tym, że w wideoaplikacji jest utrwalony wizerunek osób, Zgłaszający niniejszym oświadcza, że dysponuje zgodą osób, których wizerunek przedstawiono w wideoaplikacji na rozpowszechnianie ich wizerunku w poniższym zakresie (w przypadku dzieci zgodą ich obojga rodziców) oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Fundację Przyjaciółka (wkrótce zmienimy nazwę na Fundacja Polki Mogą Wszystko) wizerunku poprzez: rozpowszechnianie wizerunku na stronach serwisów internetowych, w szczególności na stronach serwisu facebook.com.

Złóż wniosek online

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu "ZOBACZ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ – DZIEŃ DZIECKA"
(* – pole wymagane)
1. Dane kontaktowe
* Nazwa placówki:

* Miejscowość
* Ulica:
* Kod pocztowy: * Poczta:

* Województwo:
* Powiat:
* Gmina:

* Imię i nazwisko koordynatora:
* Telefon koordynatora:
* E-mail koordynatora:

Strona www:

* Rok założenia placówki:

* Numer konta bankowego (26 cyfr):

* Nazwa i adres właściciela konta:

2. Opis projektu
* 1. Tytuł projektu:

* 2. Cele projektu (cel główny i cele szczegółowe):

* 3. Charakterystyka odbiorców projektu (liczba, wiek, inne informacje):

* 4. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

* 5. Opis projektu wraz z uwzględnieniem poszczególnych etapów realizacji:

* 6. Zakładane rezultaty (wskaźniki liczbowe np. ilość zaangażowanych osób, liczba przygotowanych wydarzeń; wskaźniki jakościowe np. wzrost aktywności mieszkańców, wzrost wpływu mieszkańców na władze lokalne, itd):

* 7. Harmonogram działań z uwzględnieniem poszczególnych etapów realizacji:

* 8. Krótka informacja o autorach i realizatorach programu (imię, nazwisko, wiek, najważniejsze informacje):

* 9. Jak realizacja projektu wpłynie na autorów i uczestników projektu?

* 10. Dodatkowe informacje:

3. Kosztorys projektu
* 1. Całkowity koszt realizacji projektu:

* 2. Wnioskowana kwota:

* 3. Inne źródła finansowania projektu:

4. Załączniki

Prosimy o załączenie poniżej linków do pobrania plików umieszczonych wcześniej w serwisie https://wetransfer.com
Link do pobrania wideoaplikacji:
Link do pobrania budzetu:
5. Akceptacje warunków
* Zobowiązuję się do koordynowania działań w ramach złożonego projektu (w przypadku otrzymania dofinansowania przez organizację)

* Przeczytałem/am i zapoznałem/am się z Polityką Ochrony Dziecka oraz Konwencją o Prawach Dziecka znajdującymi się na stronie Fundacji Przyjaciółka i zobowiązuję się ich przestrzegać: Polityka Ochrony Dziecka

*Zapoznałem/am się z warunkami programu Fundacji Przyjaciółka i Grupy Essilor „Zobacz lepszą przyszłość – Dzień dziecka” oraz akceptuję ich postanowienia.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu na zasadach opisanych poniżej. Administratorem danych osobowych podanych w powyższym formularzu zgłoszeniowym jest Fundacja Przyjaciółka z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia programu Fundacji Przyjaciółka i Grupy Essilor „Zobacz lepszą przyszłość – Dzień dziecka”. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w programie. Dane mogą zostać udostępnione Essilor Polonia z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 3 w celach kontroli zasad prowadzenia programu oraz Edipresse SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu kontaktu z koordynatorami podczas promocji prasowej programu.

Uwaga! Po kliknięciu przycisku "Wyślij wniosek" zaczekaj do momentu wyświetlenia się komunikatu z informacją, czy wniosek został wysłany lub czy wystąpiły jakieś błędy. Na adres e-mail otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku, sprawdź czy dotarł. Będzie zawierał link umożliwiający podejrzenie wysłanego wniosku. Jeśli e-mail nie dotrze i nie będzie go w folderze "spam" skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia, że wniosek został zarejestrowany w naszej bazie danych lukasz.piecuch@fundacja.przyjaciolka.pl