Qurier Świętego Mikołaja – edycja 2022

O akcji

Poczuj się Świętym Mikołajem, nieznajomym, który ma moc spełniania dziecięcych marzeń. To na Ciebie czekają dzieciaki z miejsc, które dają im opiekę, ciepły posiłek, pomoc w nauce, zabawę i wsparcie. Te magiczne miejsca to świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne czy wiejskie, ale także ośrodki szkolno-wychowawcze, parafie czy organizacje skupiające rodziny zastępcze.

Nasza akcja powstała z myślą o dzieciach. Pragniemy dać im wiarę w magię i w to, że świat jest dobrym miejscem. Wszyscy wiemy, że gdy dziecko pisze list do Świętego Mikołaja, to czeka z niecierpliwością na jego przybycie. Czasami jednak święta to tylko czekanie. Nasza akcja pokazuje mniejszym i większym dzieciom, że gdzieś jest ktoś, kto poświęcił swój czas, trud i pieniądze właśnie dla tej konkretnej Kasi czy Krzysia przygotowując piękny i wyśniony prezent. Bo każde dziecko jest tego warte.

Zaczynaliśmy w 2009 roku skromnie od kilkudziesięciu listów i kilku zaprzyjaźnionych firm. W najśmielszych marzeniach nie spodziewaliśmy się, że co roku będzie nas coraz więcej, że będziemy mogli zapraszać coraz więcej dzieci i uszczęśliwiać więcej serc. Do tej pory Qurierzy obdarowali już 13155 dzieci.

Qurier Świętego Mikołaja rozpoczyna się 1 października. Dzieci wraz z opiekunami przygotowują wówczas krótki film „Jesteśmy wyjątkowi” (ok. 60 sekund) i wypełniają na naszej stronie formularz (link do informacji dla placówek…) Jest to też czas, kiedy przyjmujemy zgłoszenia firm do udziału w akcji oraz ustalamy orientacyjną liczbę listów ze świątecznymi życzeniami, które uda nam się zrealizować.

Listopad, to czas pisania listów. Spływają do nas z całej Polski, kolorowe jak jesienne liście, serdeczne, starannie przygotowane. Listy wędrują do firm (w wersji papierowej bądź dostępne online na specjalnie dla Quriera przygotowanej platformie internetowej) i dalej do osób, które pojedynczo lub grupowo spełnią zapisane na kartce marzenie i prześlą wraz z prezentem moc pozytywnej energii. Spełnianie marzeń dzieci sprawia Qurierom ogromną radość. Często bardzo angażują się w poszukiwania właśnie tej konkretnej rzeczy, a wierzcie nam, że dzieci w swoich życzeniach potrafią być bardzo precyzyjne ;-), czasami dzielą się obowiązkami i radością z najbliższą rodziną.

Grudzień, to czas przekazywania prezentów – organizowanych lokalnie spotkań świątecznych, wigilijnych kolacji, radości i łez wzruszenia. W tym roku – wyjątkowo – Qurierzy, dla wspólnego bezpieczeństwa nie mogą uczestniczyć w nich osobiście, ale my przekażemy zdjęcia lub filmy ukazujące tę wyjątkową chwilę.

Zapraszamy wszystkie firmy do udziału w akcji. Aby zgłosić firmę należy zapoznać się z informacjami poniżej i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jeżeli firma posiada oddziały, które chcą samodzielnie wziąć udział w akcji proszone są o oddzielne uzupełnienie formularza.

Osoba do kontaktu: Joanna Srebnicka, qurier@fpmw.pl, tel. 504 100 812

Wpłać datek na akcję

Qurier Świętego Mikołaja

Kwota

Każda wpłata pomoże nam spełniać świąteczne marzenia dzieci. Dorzuć się już dzisiaj, by Qurier mógł zdążyć na czas.
Wpłaciliście już: 0 zł
mBank S. A.
72 1140 1010 0000 5494 1000 1001

Fundacja Polki Mogą Wszystko
ul. Mikołaja Kopernika 30
00-336 Warszawa

Dopisek: „Qurier” lub cele statutowe

Przelewy z zagranicy:
IBAN: PL
Kod swift: BREXPLPW
72 1140 1010 0000 5494 1000 1001

Informacje

0 października 2022
Początek naboru firm do akcji
Ilość firm, które już nam pomagają: 27
Liczba dzieci, którym pomożemy: 654

Harmonogram akcji

Działania Terminy realizacji poszczególnych
działań
Początek naboru firm do akcji 03.10.2022
Przekazanie ustalonej liczby listów i materiałów promocyjnych dla uczestników akcji; 18.11.2022
Realizacja marzeń dzieci (termin wysyłki/odbioru prezentów ustalany indywidualnie z każdą firmą ok. 14 dni po otrzymaniu listów przez firmę) 21.11.2022 – 15.12.2022
Imprezy świąteczne w placówkach, na których realizujący marzenia są bardzo mile widziani. 15.12.2022 – 22.12.2022
Przygotowanie dyplomów dla firm i elektronicznej kartki 17.12.2022
Przygotowanie prezentacji ze zdjęć dla firm. 10.01.2023

Ta strona wymaga zalogowania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta załóż je klikając poniżej.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy firmy
Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby akcji Qurier Świętego Mikołaja jest Organizator – Fundacją Polki Mogą Wszystko z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mikołaja Kopernika 30, 00-336 Warszawa.

Dane osobowe Koordynatora obejmujące imię, nazwisko, numer kontaktowy, adres email inne dane w zakresie, w jakim zdecydują oni je przekazać będą przetwarzane przez Organizatora w celu:

  • realizacji Akcji, prowadzenia współpracy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez czas trwania Akcji,
  • dane obejmujące wizerunek utrwalony w czasie imprezy Świątecznej organizowane w placówkach będą przetwarzane w celu promocji Akcji oraz działalności Organizatora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Organizator może przekazywać dane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. A także, gdy jest to niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych potrzeb, w szczególności placówkom biorącym udział w Akcji, kancelariom prawnym, doradcom, audytorom i operatorom pocztowym.

Ponadto dane osobowe zostaną przekazane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartej z Organizatorem umowy i zgodnie z poleceniami Organizatora:

  • dostawcom usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych i aplikacji
  • dostawcom usług marketingowych.
    Dane osobowe Koordynatora zostaną także przekazane placówkom biorącym udział w Akcji w celu realizacji marzeń dzieci.

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora. W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o przesłanie wiadomości na adres: iodo@fpmw.pl lub adres siedziby Organizatora wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Osoba, której dane są przetwarzane ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe urzędu znajdują się na stronie: www.uodo.gov.pl