• Jakiś ciekawy tytuł
    na dwie linijki

  • Jakiś ciekawy tytuł
    na dwie linijki

  • Jakiś ciekawy tytuł
    na dwie linijki

Nasze działania

Szkolenia dla Rodzin Zastępczych

Wspieramy rodziny zastępcze organizując szkolenia dla rodziców (praca z dzieckiem po traumie) oraz rodziców z dziećmi (interwencja relacyjna oparta na zaufaniu). Uczymy dzieci asertywności i kompromisów oraz budujemy w nich poczucie własnej wartości. Rodzicom pokazujemy w jaki konstruktywnie odpowiadać na trudne zachowania, tak aby dziecko miało stałe poczucie wsparcia i relacji oraz mogło pracować nad swoimi trudnościami.
Czytaj dalej

Centrum Wspierania Rodzin Bezpieczna Przystań

Reagując na napływ wojennych uchodźców z Ukrainy otworzyliśmy Bezpieczną Przystań – miejsce w którym dorośli mogą nauczyć się języka polskiego, skonsultować z prawnikiem, otrzymać wsparcie psychologa. Dzieci i młodzież mogą skorzystać z bogatej oferty zajęć edukacyjnych, rozwojowych, możliwości uczestniczenia w grupach wsparcia. Dziś na zajęcia do Bezpiecznej Przystani zapraszamy także Polaków, by stworzyć możliwość integracji międzynarodowej i międzypokoleniowej. Otwieramy ją także dla rodzin zastępczych i adopcyjnych.
Czytaj dalej

Wzmacnianie systemu rodzinnej pieczy zastępczej

Projekt „Wzmacnianie systemu rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci bez opieki i rozdzielonych z rodzicami (UASC) oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej” ma na celu rozwój kompetencji i wiedzy organizacji pozarządowych w Polsce i Ukrainie, tak by wymieniając się doświadczeniami, mogły aktywnie działać na rzecz jak najkorzystniejszej opieki dla dzieci przebywających poza swoimi rodzinami biologicznymi. Uczymy dzieci i młodzież by mogli być adwokatami we własnej sprawie. Dbamy o fachową pomoc i dobre samopoczucie rodzin zastępczych i dzieci, które w nich przebywają, a które uciekły przed wojną do Polski. Projekt realizowany jest przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), w konsorcjum 5 organizacji, z których liderem jest Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.
Czytaj dalej

Fundusz Stypendialny

Fundusz Stypendialny to wsparcie finansowe dla wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych. Głównym celem programu jest zwiększenie szans i zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji dzieci powierzonych pieczy zastępczej, z których wiele zmaga się z decyzją, czy podjąć dalszą naukę. Świadomość, że mogą liczyć na naszą pomoc finansową ułatwia im podjęcie decyzji o wyborze szkoły, nierzadko umożliwia rozwój pozaszkolnych zainteresowań. Wierzymy, że każda kolejna edycja programu mobilizuje dzieci oraz pomaga im uświadomić wagę odpowiedniego wykształcenia.
Czytaj dalej

Qurier świętego Mikołaja

Spełniamy świąteczne marzenia dzieci ze świetlic, domów dziecka i rodzin wieloproblemowych. Dzieci aby otrzymać zaproszenie do programu nagrywają filmiki o sobie i piszą listy do Mikołaja. Darczyńcami są osoby indywidualne pracujące w różnych firmach, które zgłoszą się do naszej akcji.
Czytaj dalej

Transparentność i Działanie

Zapraszamy do przejścia przez kulisy naszej Fundacji! W sekcji dokumentów i sprawozdań ujawniamy naszą misję i działania.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram