Dbamy o dobre dzieciństwo!

Najważniejsze w działalności Fundacji Polki Mogą Wszystko jest wspieranie prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Angażujemy się w programy i inicjatywy, które mają na celu zapewnienie dzieciom godziwych warunków życia, w bezpiecznym i stabilnym środowisku oraz chronienie ich przed wszelkimi formami krzywdzenia. Dbamy o rodziców zastępczych, żeby otrzymali pomoc w swojej trudnej pracy i mogli tworzyć szczęśliwe rodziny.

Dlaczego dziecku lepiej jest w rodzinie (zastępczej czy adopcyjnej) niż w placówce wychowawczej?

Dzieci, aby prawidłowo się rozwijać potrzebują dorosłych, którzy są blisko, dają im poczucie bezpieczeństwa i stałości, którzy opiekują się nim tak jak mama i tato. Potrzebują być częścią rodziny, jeżeli nie biologicznej to koniecznie zastępczej lub adopcyjnej. Potrzebują przytulania, swobodnej zabawy, rozumiejącego dorosłego, bezwarunkowej akceptacji, potrzebują być dla kogoś naprawdę ważne. Rodzina daje miłość, poczucie bezpieczeństwa, wspiera rozwój dziecka i przygotowuje je do życia.

Wspieramy rodziny realizując nasze cele statutowe.Pomagamy dzieciom i rodzinom zastępczym

Organizujemy warsztaty, które w dzieciach budują poczucie własnej wartości, uczą kompromisów i asertywności, a rodziców uczą patrzeć „ponad” zachowaniem dziecka, na potrzebę, która się za nim kryje i na nią odpowiadać.

Pomagamy dzieciom zagrożonym wykluczeniem

Zapraszamy na wspólne działania do świetlic środowiskowych, wiejskich i socjoterapeutycznych, które pozwolą dzieciom dzieciom poznać ich talenty i możliwości. Pomogą sprecyzować cele i określić drogę do nich.

Przekonujemy, że każde dziecko zasługuje na rodzinę

Poprzez działalność rzeczniczą przekonujemy, że każde dziecko powinno wychowywać się w rodzinie, jeśli nie może w rodzinie biologicznej to powinno trafić do rodziny zastępczej.

Pomagamy dzieciom w kryzysie

Dzieci opuszczone przez rodziców biologicznych, skrzywdzone, często mające poczucie, że rodzice wybrali nałogi zamiast nich, potrzebują profesjonalnej pomocy by stać się szczęśliwymi dorosłymi. Organizujemy dla nich pomoc psychologiczną.

Pomagamy dzieciom wejść w dorosłość

Dzieci z pieczy zastępczej mają utrudnioną możliwość edukacji. Organizujemy programy stypendialne, które wyrównają szanse i pomogą im rozwinąć skrzydła.

Pomagamy dzieciom – ofiarom działań wojennych

Organizujemy zajęcia integracyjne, wspomagające rozwój dzieci i dające im siłę do zaklimatyzowania się w nowym dla nich świecie i możliwość poznania rówieśników (na zajęcia zapraszamy także seniorów).

Transparentność i Działanie

Zapraszamy do przejścia przez kulisy naszej Fundacji! W sekcji dokumentów i sprawozdań ujawniamy naszą misję i działania.

Wspierają nas:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram