Fundusz stypendialny

Rozpoczynamy program stypendialny "Wiem, że warto się uczyć" na rok szkolny 2023/2024!

Do składania wniosków zapraszamy uczniów, którzy ukończyli klasą 8 w roku 2023 oraz są podopiecznymi domów dziecka lub rodzin zastępczych.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na rozwijanie szkolnych i pozaszkolnych pasji i zainteresowań dziecka. Wierzymy, że każda kolejna edycja programu mobilizuje dzieci oraz pomaga im uświadomić wagę odpowiedniego wykształcenia. Mamy nadzieję, że przykład naszych stypendystów będzie wpływał pozytywnie na wszystkich ich rówieśników.

Za ufundowanie programu stypendialnego „Wiem, że warto się uczyć” dziękujemy firmie Henkel.

Więcej informacji o programie oraz dokumenty, określające zasady przyznawania stypendiów znajdują się na dole strony.

Na wnioski czekamy do 15 września.

  WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
  "Wiem, że warto się uczyć" – edycja 2023/2024
  (* – pole wymagane)

  1. Dane stypendysty


  2. Dane kontaktowe

  Uwaga! Jeśli stypendysta jest niepełnoletni podać imię i nazwisko opiekuna


  3. Dane konta bankowego, na które zostanie przelane stypendium


  4. Dane dotyczące stypendium


  Średnia ocen. (Uwaga! Podać wartość w formacie z przecinkiem: np.: 4,3)
  Wynik egzaminu ósmoklasisty. (Uwaga! Podać wartości procentowe bez jednostki: np.: 76)
  5. Załączniki

  Prosimy o załączenie poniżej linków do pobrania plików umieszczonych wcześniej w serwisie https://wetransfer.com lub innym służącym do przechowywania plików
  Instrukcja jak przesłać pliki do serwisu wetransfer.com znajduje się poniżej formularza.

  * Rekomendacja napisana przez dorosłą osobę znaczącą w życiu Wychowanka (wskazaną przez dziecko) wraz ze wskazaniem kontaktu e-mail do tej osoby (adres podaj w oknie poniżej)
  6. Akceptacje warunków

  TAK – * Oświadczam, że zgłaszana osoba przebywa w pieczy zastępczej.

  TAK – * Zapoznałem/am się z Regulaminem stypendialnym Fundacji POLKI MOGĄ WSZYSTKO i Wytycznymi do Regulaminu oraz akceptuję ich postanowienia.

  TAK – * Przeczytałem/am i zapoznałem/am się z Polityką Ochrony Dziecka oraz Konwencją o Prawach Dziecka.

  TAK – * Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Polki Mogą Wszystko danych osobowych podopiecznego w celu rozpatrzenia wniosku i realizacji programu stypendialnego.

  Administratorem danych osobowych jest Fundacja Polki Mogą Wszystko ul. Mikołaja Kopernika 30, 00-336 Warszawa. Dane osobowe będą wykorzystywane w szczególności w celu rozpatrzenia wniosku o stypendium i realizacji programu stypendialnego. Podanie danych jest dobrowolne. Jednak niepodanie danych zaznaczonych gwiazdką uniemożliwi wysłanie wniosku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących prawach znajduje się w Polityce prywatności


  Instrukcja przesłania plików do serwisu www.wetransfer.com

   1. Wejdź na stronę https://wetransfer.com
   2. Kliknij przycisk w lewym dolnym rogu okienka. Pojawi się możliwość wyboru sposobu udostępnienia pliku.
   3. Wybierz opcję "Link".
   4. Kliknij "+ Add Files".
   5. Wybierz plik do przesłania. Jeśli chcesz dodać kolejny plik wróć do punktu 4.
   6. Po przesłaniu plików pojawi się link, który należy skopiować klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję "Kopiuj".
   7. Link należy wkleić w formularzu zgłoszeniowym w sekcji "5. Załączniki".
   8. Następnie dokończyć wypełnianie formularza i wysłać.

  Program Stypendialny to wsparcie finansowe dla wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych. Głównym celem Programu jest zwiększenie szans i zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji dzieci powierzonych pieczy zastępczej, z których wiele zmaga się z decyzją, czy podjąć dalszą naukę. Świadomość, że mogą liczyć na naszą pomoc finansową ułatwia im podjęcie decyzji o wyborze szkoły, nierzadko umożliwia rozwój pozaszkolnych zainteresowań. Wierzymy, że każda kolejna edycja programu mobilizuje dzieci oraz pomaga im uświadomić wagę odpowiedniego wykształcenia.

  Nasz fundusz stypendialny jest starszy niż sama fundacja. Dzięki wsparciu firmy Henkel oraz wcześniejszym wsparciu firmy SC Johnson oraz darczyńców prywatnych (szczególnie dziękujemy osobom polskiego pochodzenia z Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii, które współfinansowały nasz program) przyznajemy stypendia już od wielu lat.

  Program Stypendialny 2023/2024 wspiera:

  Aktualizacje

  Aktualizacja 2023-08-14

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram