Zapraszamy do współpracy osoby pełnoletnie, które chcą pomóc dzieciom. Możesz pracować jako wolontariusz z dziećmi z rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka i pomagać im w odrabianiu lekcji i nadrabianiu zaległości szkolnych.

Zaczynaliśmy od poszukiwania wolontariuszy do pracy w instytucjonalnych domach dziecka, dzisiaj szukamy wolontariuszy do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z Warszawy i okolic. Od kilku lat współpracujemy w tym zakresie z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR) (http://www.wcpr.pl/). W ramach współpracy otrzymujemy od koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej informacje o potrzebach edukacyjnych dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu Warszawy dzięki czemu możemy poszukiwać wolontariuszy chętnych do pomocy.

Zapytaj siebie…

  • czy lubisz przebywać z dziećmi?
  • czy jesteś cierpliwy i wyrozumiały dla dziecięcych problemów?
  • czy masz czas i energię, które możesz spożytkować na rzecz dzieci z rodzin zastępczych?
  • czy jesteś w stanie zaakceptować i podjąć współpracę z opiekunami dzieci i koordynatorami wolontariatu z WCPR?
  • czy jesteś gotów pomagać dziecku, być może zaniedbanemu, choremu, niepełnosprawnemu umysłowo lub fizycznie, niedostosowanemu społecznie lub z problemami emocjonalnymi?
  • czy potrafisz poradzić sobie z postawami roszczeniowymi wychowanków?
  • czy jesteś gotowy uczciwie przedstawić dziecku sytuację, że będziesz mu pomagał tylko jakiś czas i nie będziesz z nim na zawsze?
  • czy poradzisz sobie z rozstaniem po roku czy po kilku latach?
Zgłoś chęć zostania wolontariuszem