Qurier Świętego Mikołaja

Qurier Świętego Mikołaja to akcja mająca na celu spełnienie świątecznych marzeń tych dzieci, które z różnych względów nie mogą liczyć na podarunki od Świętego Mikołaja. Fundacja wraz z zaprzyjaźnionymi firmami przygotowuje prezenty Bożonarodzeniowe dla dzieci ze świetlic środowiskowych, wiejskich, socjoterapeutycznych, oraz innych miejsc wspierających dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

Czekamy na zgłoszenia i filmy o tematyce „Jesteśmy WYJĄTKOWI”.

Qurier Świętego Mikołaja od lat poznaje różne miejsca wspierające dzieci i dlatego wie, że każde z tych miejsc i każde z dzieci jest jedyne i niepowtarzalne. Chcemy w tym roku zachęcić Was do odkrycia w sobie tego, co jest wyjątkowe.

Czekamy na filmy, które pokażą nam WAS, WASZĄ GRUPOWĄ WYJĄTKOWOŚĆ, NIEZWYKŁOŚĆ WASZEGO MIEJSCA.

Liczy się pomysł i kreatywność przekazu. Nie oceniamy talentów czy umiejętności. Pamiętajcie, że film ma być nakręcony tak, by oglądający rozumieli co chcecie im przekazać i aby oglądało się go miło i przyjemnie.

Do dzieła!

Wybrane przez nas placówki przygotują listy, w których dzieci opiszą swoje marzenia. My te listy rozdamy darczyńcom, a na koniec wszystkie te cudowne paczki trafiają do swoich odbiorców.

Aby aplikować należy:

 • Zapoznać się z regulamin akcji (do wglądu, nie odsyłać)
 • Zapoznać się z harmonogram akcji
 • Zapoznać się z instrukcją dla placówek (do wglądu, nie odsyłać)
 • Przygotować maksymalnie 1 minutowy film o tematyce „Jesteśmy WYJĄTKOWI”. Sposób realizacji filmu dowolny, zależny jedynie od wyobraźni.
  (dane techniczne filmu: rozdzielczość minimalna obrazu 640×480 lub 864×480, format pliku MP4/WMV/MPG/MOV).
 • Link do filmu umieszczonego w serwisie udostępniania plików przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy.
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy poniżej

Na zgłoszenia czekamy do 16 października 2022 r.

Osoba do kontaktu Joanna Srebnicka: qurier@fpmw.pl, tel. 504 100 812

Lista partnerów akcji

To miejsce czeka na twoją firmę.
Zgłoś się do akcji: Qurier Świętego Mikołaja dla firm
Liczba zgłoszonych placówek: 1
Liczba placówek, które biorą udział w akcji: 0
Liczba dzieci, które już biorą udział w akcji: 0

Informacje

0 września 2022
Początek naboru placówek do akcji
0 października 2022
Koniec zgłaszania placówek do akcji

Harmonogram akcji

Działania Terminy realizacji poszczególnych
działań
Początek naboru placówek do akcji 26.09.2022
Wyłonienie placówek, które wezmą udział w akcji 21.10.2022
Ostateczny termin nadesłania do Fundacji listów z marzeniami i podpisanych dokumentów 7.11.2022
Impreza Świąteczna i rozdawanie prezentów 15.12.2022 – 22.12.2022
Ostateczny termin przesłania drogą elektroniczną dokumentacji zorganizowanej Imprezy Świątecznej (opis) z linkiem do zdjęć, filmu z rozdania prezentów 22.12.2022
Nadesłanie do Fundacji kartek z podziękowaniami od dzieci 8.01.2023

Formularz zgłoszeniowy

Ta strona wymaga zalogowania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta załóż je klikając poniżej.

Formularz zgłoszeniowy dla placówek
Instrukcja przesłania wideoaplikacji
Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby akcji Qurier Świętego Mikołaja jest Organizator – Fundacją Polki Mogą Wszystko z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mikołaja Kopernika 30, 00-336 Warszawa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu:

 • przyjęcia zgłoszenia placówki, weryfikacji spełniania wymogów uczestnictwa przez placówkę w Akcji, realizacji Akcji, prowadzenia współpracy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez czas trwania Akcji,
 • dane obejmujące wizerunek utrwalony w czasie imprezy Świątecznej organizowane w placówkach będą przetwarzane w celu promocji Akcji oraz działalności Organizatora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Organizator może przekazywać dane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. A także, gdy jest to niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych potrzeb, w szczególności placówkom biorącym udział w Akcji, kancelariom prawnym, doradcom, audytorom, operatorom pocztowym oraz dostawcom narzędzi służących do składania podpisów elektronicznych.

Ponadto dane osobowe zostaną przekazane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartej z Organizatorem umowy i zgodnie z poleceniami Organizatora:

 • dostawcom usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych i aplikacji
 • dostawcom usług marketingowych.

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora. W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o przesłanie wiadomości na adres: iodo@fpmw.pl lub adres siedziby Organizatora wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Osoba, której dane są przetwarzane ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe urzędu znajdują się na stronie: www.uodo.gov.pl

Wpłać datek na akcję

Qurier Świętego Mikołaja

Kwota

Każda wpłata pomoże nam spełniać świąteczne marzenia dzieci. Dorzuć się już dzisiaj, by Qurier mógł zdążyć na czas.
Wpłaciliście już: 0 zł
mBank S. A.
72 1140 1010 0000 5494 1000 1001

Fundacja Polki Mogą Wszystko
ul. Mikołaja Kopernika 30
00-336 Warszawa

Dopisek: „Qurier” lub cele statutowe

Przelewy z zagranicy:
IBAN: PL
Kod swift: BREXPLPW
72 1140 1010 0000 5494 1000 1001