Uwaga! Nabór zgłoszeń do tegorocznej akcji został zamknięty.

Qurier Świętego Mikołaja

Qurier Świętego Mikołaja to akcja mająca na celu spełnienie świątecznych marzeń tych dzieci, które z różnych względów nie mogą liczyć na podarunki od Świętego Mikołaja. Fundacja wraz z zaprzyjaźnionymi firmami przygotowuje prezenty Bożonarodzeniowe dla dzieci ze świetlic środowiskowych, wiejskich, socjoterapeutycznych, oraz innych miejsc wspierających dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

Czekamy na zgłoszenia i filmy o tematyce „Jesteśmy WYJĄTKOWI”.

Qurier Świętego Mikołaja od lat poznaje różne miejsca wspierające dzieci i dlatego wie, że każde z tych miejsc i każde z dzieci jest jedyne i niepowtarzalne. Chcemy w tym roku zachęcić Was do odkrycia w sobie tego, co jest wyjątkowe.

Czekamy na filmy, które pokażą nam WAS, WASZĄ GRUPOWĄ WYJĄTKOWOŚĆ, NIEZWYKŁOŚĆ WASZEGO MIEJSCA.

Liczy się pomysł i kreatywność przekazu. Nie oceniamy talentów czy umiejętności. Pamiętajcie, że film ma być nakręcony tak, by oglądający rozumieli co chcecie im przekazać i aby oglądało się go miło i przyjemnie.

Do dzieła!

Wybrane przez nas placówki przygotują listy, w których dzieci opiszą swoje marzenia. My te listy rozdamy darczyńcom, a na koniec wszystkie te cudowne paczki trafiają do swoich odbiorców.

Aby aplikować należy:

 • Zapoznać się z regulamin akcji (do wglądu, nie odsyłać)
 • Zapoznać się z harmonogram akcji
 • Zapoznać się z instrukcją dla placówek (do wglądu, nie odsyłać)
 • Przygotować maksymalnie 1 minutowy film o tematyce „Jesteśmy WYJĄTKOWI”. Sposób realizacji filmu dowolny, zależny jedynie od wyobraźni.
  (dane techniczne filmu: rozdzielczość minimalna obrazu 640×480 lub 864×480, format pliku MP4/WMV/MPG/MOV).
 • Link do filmu umieszczonego w serwisie udostępniania plików przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy.
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy poniżej

Na zgłoszenia czekamy do 16 października 2022 r.

Osoba do kontaktu Joanna Srebnicka: qurier@fpmw.pl, tel. 504 100 812

Lista partnerów akcji

To miejsce czeka na twoją firmę.
Zgłoś się do akcji: Qurier Świętego Mikołaja dla firm
Liczba zgłoszonych placówek: 45
Liczba placówek, które biorą udział w akcji: 16
Liczba dzieci, które już biorą udział w akcji: 668

Informacje

0 września 2022
Początek naboru placówek do akcji
0 października 2022
Koniec zgłaszania placówek do akcji

Harmonogram akcji

Działania Terminy realizacji poszczególnych
działań
Początek naboru placówek do akcji 26.09.2022
Wyłonienie placówek, które wezmą udział w akcji 21.10.2022
Ostateczny termin nadesłania do Fundacji listów z marzeniami i podpisanych dokumentów 7.11.2022
Impreza Świąteczna i rozdawanie prezentów 15.12.2022 – 22.12.2022
Ostateczny termin przesłania drogą elektroniczną dokumentacji zorganizowanej Imprezy Świątecznej (opis) z linkiem do zdjęć, filmu z rozdania prezentów 22.12.2022
Nadesłanie do Fundacji kartek z podziękowaniami od dzieci 8.01.2023

Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby akcji Qurier Świętego Mikołaja jest Organizator – Fundacją Polki Mogą Wszystko z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mikołaja Kopernika 30, 00-336 Warszawa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu:

 • przyjęcia zgłoszenia placówki, weryfikacji spełniania wymogów uczestnictwa przez placówkę w Akcji, realizacji Akcji, prowadzenia współpracy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez czas trwania Akcji,
 • dane obejmujące wizerunek utrwalony w czasie imprezy Świątecznej organizowane w placówkach będą przetwarzane w celu promocji Akcji oraz działalności Organizatora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Organizator może przekazywać dane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. A także, gdy jest to niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych potrzeb, w szczególności placówkom biorącym udział w Akcji, kancelariom prawnym, doradcom, audytorom, operatorom pocztowym oraz dostawcom narzędzi służących do składania podpisów elektronicznych.

Ponadto dane osobowe zostaną przekazane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartej z Organizatorem umowy i zgodnie z poleceniami Organizatora:

 • dostawcom usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych i aplikacji
 • dostawcom usług marketingowych.

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora. W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o przesłanie wiadomości na adres: iodo@fpmw.pl lub adres siedziby Organizatora wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Osoba, której dane są przetwarzane ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe urzędu znajdują się na stronie: www.uodo.gov.pl

Wpłać datek na akcję

Qurier Świętego Mikołaja

Kwota

Każda wpłata pomoże nam spełniać świąteczne marzenia dzieci. Dorzuć się już dzisiaj, by Qurier mógł zdążyć na czas.
Wpłaciliście już: 0 zł
mBank S. A.
72 1140 1010 0000 5494 1000 1001

Fundacja Polki Mogą Wszystko
ul. Mikołaja Kopernika 30
00-336 Warszawa

Dopisek: „Qurier” lub cele statutowe

Przelewy z zagranicy:
IBAN: PL
Kod swift: BREXPLPW
72 1140 1010 0000 5494 1000 1001