Qurier Świętego Mikołaja

UWAGA! Nabór wniosków do tegorocznej akcji został już zakończony.

Placówki już przyjęte do tegorocznej edycji akcji

LEGENDA:

Świetlica

Placówki zgłoszone

Świetlica

Placówki przyjęte

Firma – darczyńca

Firma – darczyńca

Nazwa placówki
Świetlica Wiejska w Olszanie
Dom Dla Dzieci w Rumi
Świetlica Środowiskowa w Zalesiu
Świetlica Wiejska w Kwiecewie
Świetlica Wiejska w Grotowie
Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica BAZA w Zagórzu
Środowiskowa Świetlica Opiekuńcza „Puchatek” w Olecku
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu
Świetlica Wiejska w Dąbrówce
Świetlica Wiejska w Olszanie
Dom Dla Dzieci w Rumi
Świetlica Środowiskowa w Zalesiu
Świetlica Wiejska w Grotowie
Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica BAZA w Zagórzu
Środowiskowa Świetlica Opiekuńcza „Puchatek” w Olecku
Nazwa placówki
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu
Świetlica Wiejska w Piastach Wielkich
Świetlica Wiejska w Kierzkówce
Świetlica Wiejska w Jagodniku
Świetlica Wiejska w Księżym Dworze
Świetlica w Pożarach
Świetlica w Brzydowie
Świetlica Wiejska w Mingajnach
Świetlica Wiejska w Wyszowatych
Dom dla Dzieci Jaś, Małgosia, Wojtek
Świetlica w Brzydowie
Świetlica Wiejska w Jeżowem-Kameralnem
Świetlica Wiejska w Opinie
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kłaninie

Qurier Świętego Mikołaja to akcja mająca na celu spełnienie świątecznych marzeń tych dzieci, które z różnych względów nie mogą liczyć na podarunki od Świętego Mikołaja. Fundacja wraz z zaprzyjaźnionymi firmami przygotowuje prezenty Bożonarodzeniowe dla dzieci ze świetlic środowiskowych, wiejskich, socjoterapeutycznych, oraz innych miejsc wspierających dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

Czekamy na zgłoszenia i filmy o tematyce „Qurierowi pomagacze”.

Jak wiecie Qurier jest pomocnikiem Świętego Mikołaja. Sam także potrzebuje pomocników. W całej Polsce szuka więc dzieci, które lubią i chcą pomagać. Znajdźcie wśród swoich bliższych i dalszych sąsiadów kogoś, kto Was potrzebuje i spróbujcie mu pomóc, a nam pokażcie film z tych działań.

Pamiętajcie, że zawsze macie coś, czym możecie się podzielić z innymi.
Czasami pomoc, to zakup potrzebnych rzeczy, ale może to także być coś niematerialnego np. poświęcony czas, praca rąk własnych, czy wyręczenie w załatwieniu różnych spraw. Taka pomoc jest często najcenniejsza.

Pomagać można także naszym mniejszym przyjaciołom – zwierzętom, które potrzebują naszego wsparcia, szczególnie gdy temperatura na dworze spada.

Pamiętajcie, że film ma być nakręcony tak, by oglądający wiedzieli, co zrobiliście i aby oglądało się go miło i przyjemnie. Szanujcie wizerunek osób, którym pomagacie. Nie musicie ich pokazywać, żebyśmy uwierzyli, że istnieją.

Liczy się Wasza wrażliwość, pomysł i kreatywność w przygotowaniu filmu. Do dzieła!

Wybrane przez nas placówki przygotują listy, w których dzieci opiszą swoje marzenia. My te listy rozdamy darczyńcom, a na koniec wszystkie te cudowne paczki trafiają do swoich odbiorców.

Aby aplikować należy:

 • Zapoznać się z regulamin akcji (do wglądu, nie odsyłać) POBIERZ
 • Zapoznać się z harmonogram akcji (do wglądu, nie odsyłać) POBIERZ
 • Zapoznać się z instrukcją dla placówek (do wglądu, nie odsyłać) POBIERZ
 • Przygotować maksymalnie 1 minutowy film o tematyce „Qurierowi pomagacze”. Sposób realizacji filmu dowolny, zależny jedynie od wyobraźni.
  (dane techniczne filmu: rozdzielczość minimalna obrazu 640×480 lub 864×480, format pliku MP4/WMV/MPG/MOV).
 • Link do filmu umieszczonego w serwisie udostępniania plików przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy.
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy TUTAJ

Na zgłoszenia czekamy do 21 października 2018 r.

KLIKINIJ TUTAJ I ZGŁOŚ PLACÓWKĘ DO AKCJI
UWAGA. Wysłanie wniosku wymaga wcześniejszego założenia konta użytkownika na stronie Fundacji Polki Mogą Wszystko. Jest to jeden z wymogów rozporządzenia RODO. Konto można założyć bezpośrednio przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego do akcji.
Ilość placówek, które biorą udział w akcji: 29

Uwaga:

 1. Zgłaszający niniejszym oświadcza, że jest podmiotem autorskouprawnionym do wideoaplikacji w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w programie oraz, że wideoaplikacja nie narusza praw osób trzecich.
 2. Z chwilą dokonania zgłoszenia do programu Zgłaszający udziela Fundacji Polki Mogą Wszystko niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do wideoaplikacji, z prawem do sublicencji, na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych, na następującym polu eksploatacji: publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronach serwisu facebook.com.
 3. W związku z tym, że w wideoaplikacji jest utrwalony wizerunek osób, Zgłaszający niniejszym oświadcza, że dysponuje zgodą osób, których wizerunek przedstawiono w wideoaplikacji na rozpowszechnianie ich wizerunku w poniższym zakresie (w przypadku dzieci zgodą ich obojga rodziców) oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Fundację Polki Mogą Wszystko wizerunku poprzez: rozpowszechnianie wizerunku na stronach serwisów internetowych, w szczególności na stronach serwisu facebook.com.

Osoba do kontaktu:

Joanna Srebnicka
qurier@fpmw.pl
tel. 22 584 21 59