UWOLNIĆ POTENCJAŁ

Zapraszamy do udziału w dwudniowej konferencji Uwolnić potencjał: Poprawa systemu opieki zastępczej dla dzieci/ Alternatywna opieka rodzinna /możliwy jest udział 2 dni lub wybranego dnia/.
Pierwszego dnia, 20 listopada, w Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, zapraszamy organizacje związane z rodzinną pieczą zastępczą, parlamentarzystów oraz przedstawicieli władz krajowych i lokalnych do wspólnego spojrzenia wstecz na 10-letni postęp systemu pieczy zastępczej i podzielenia się swoimi wrażeniami oraz pomysłami na jego wzmocnienie.

Drugiego dnia, 21 listopada, zapraszamy organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz przedstawicieli samorządów lokalnych do podzielenia się swoimi doświadczeniami i obiecującymi praktykami w zakresie pieczy zastępczej.

Kiedy? 20 i 21 listopada 2023 r.
Gdzie? Centrum Kreatywności Targowa https://cktargowa.pl
Konferencja ta jest znaczącym przedsięwzięciem, które gromadzi czołowych ekspertów, interesariuszy i decydentów, aby poruszyć kluczową kwestię: system pieczy zastępczej dla dzieci w Polsce. Polska realizuje proces deinstytucjonalizacji, jednak nadal stoi przed naszym krajem wiele wyzwań. Jednym z nich jest brak kandydatów na rodziców zastępczych i bariery, które stoją za tym problemem.

Obecnie w Polsce opieką zastępczą objętych jest ponad 72 000 dzieci, a zapotrzebowanie na opiekę rodzinną stale rośnie. Na dzień 1 stycznia 2023 r. − według badania jednorazowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącego procesu deinstytucjonalizacji − w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało nadal 1 167 dzieci poniżej 7. roku życia i 1332 dzieci w wieku od 7 do 10 lat.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, UNICEF i Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej w Łodzi połączyły siły, aby zorganizować tę konferencję i omówić miejsce Polski na drodze w procesie deinstytucjonalizacji opieki nad dziećmi, podkreślając osiągnięcia i stawiając czoła wyzwaniom.

Konferencję organizuje Fundacja Polki Mogą Wszystko w ramach realizacji projektu UNICEF „Wzmacnianie systemu rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci bez opieki i rozdzielonych z rodzicami (UASC) oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej” (“Strengthen family-based care/alternative care service for Unaccompanied and Separated Children (UASC) and children placed in foster care”), który realizuje Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Wydarzenie stanowi platformę do wytyczenia ścieżki rozwoju, omówienia dalszych kroków w rozwoju pieczy zastępczej w Polsce i opracowania planu działania na rzecz wzmocnienia systemu pieczy zastępczej zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym.

Serdecznie zapraszamy.
PARTNERZY:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram