• Każdy Darczyńca ma prawo odliczyć o dochodu darowizny przekazane na działania Fundacji do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem

  • Jakiś ciekawy tytuł
    na dwie linijki

  • Jakiś ciekawy tytuł
    na dwie linijki

Дослідження потреб прийомних сімей з України

Ми віримо у прийомне батьківство, для нас дуже важливими є прийомні сім’ї та діти, яких вони виховують. Тому ми хочемо допомогати цим сім'ям, зокрема тим, які приїхали до Польщі з України і зараз є тимчасовими опікунами, а також тим, які у Польщі вже встановлені польським судом як прийомні сім’ї.

У рамках проекту «Зміцнення служби сімейного патронатного виховання для дітей без опіки та розлучених з батьками (UASC) а також дітей, які перебувають у прийомних сім’ях» (“Strengthen family-based care/alternative care service for Unaccompanied and Separated Children (UASC) and children placed in foster care”), який реалізується за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), в консорціумі з 5 організацій, лідером якого є Коаліція Сімейної Патронатної Опіки, ми проводимо дослідження потреб і встановлення кількості прийомних сімей з України на території Польщі.

Наша мета – зібрати інформацію, яка допоможе краще спланувати діяльність з підтримки прийомних батьків, які приїхали з України з дітьми, довіреними під їх опіку, та прийомних сімей, створених з громадян України вже на території Польщі. Ми хочемо визначити, в яких частинах Польщі знаходяться ці сім’ї та які у них матеріальні та емоційні потреби. Завдяки збору цих інформацій наша фундація та інші організації зможемо краще запланувати діяльність на підтримку українських прийомних сімей у Польщі в найближчі роки.

Заповніть анкету

Badanie potrzeb rodzin zastępczych z Ukrainy

Wierzymy w rodzicielstwo zastępcze, ważne dla nas są rodziny zastępcze i dzieci, które wychowują. Dlatego chcemy pomagać tym rodzinom, także tym, które przybyły na teren Polski z Ukrainy i dzisiaj są opiekunami tymczasowymi oraz tym, które już w Polsce zostały ustanowione przez polski sąd rodzinami zastępczymi.

W ramach realizacji projektu „Wzmacnianie systemu rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci bez opieki i rozdzielonych z rodzicami (UASC) oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej” (“Strengthen family-based care/alternative care service for Unaccompanied and Separated Children (UASC) and children placed in foster care”) realizowanego przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), w konsorcjum 5 organizacji, z których liderem jest Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej prowadzimy badanie potrzeb i ustalanie liczby rodzin zastępczych z Ukrainy na terenie Polski.

Naszym celem jest zgromadzenie informacji, które pomogą lepiej zaplanować działania wspierające rodziców zastępczych, którzy przybyli z Ukrainy razem z dziećmi powierzonymi ich opiece oraz rodzin zastępczych stworzonych spośród obywateli Ukrainy już na terenie Polski. Chcemy ustalić w jakich częściach Polski te rodziny się znajdują oraz jakie mają potrzeby materialne i emocjonalne. Dzięki zebraniu tych informacji nasza fundacja oraz inne organizacje lepiej zaplanuje działania na rzecz ukraińskich rodzin zastępczych w Polsce w kolejnych latach.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram