Poprawmy razem prawo dla dzieci!

Od wielu lat zgłaszamy uwagi do zmian prawnych dotyczących dzieci wychowujących się poza własną rodziną. Wierzymy, że mają największą wartość wtedy, kiedy są głosem wielu organizacji i stojących za nimi osób.

Dlatego zapraszamy wszystkie organizacje (stowarzyszenie rodziców zastępczych i fundacje, z którymi są związani rodzice zastępczy lub działające na rzecz deinstytucjonalizacji i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej): podzielcie się swoimi propozycjami dotyczącymi zmian prawnych w obszarze pieczy zastępczej i pokrewnych obszarach dotyczących sytuacji dzieci przebywających poza rodziną. Zgłoszenia swoich propozycji można dokonać za pośrednictwem poniższego formularza do 22 lutego 2024 r. włącznie.

W formularzu można wpisać do 5 najważniejszych Waszym zdaniem zmian dotyczących sytuacji dzieci i rodziców zastępczych. Pracę ułatwi także krótkie uzasadnienie dlaczego ten postulat jest ważny. 

W uwagach można dodać krótką informację o innych postulatach, wykraczających poza te obszary.

Zależy nam, żeby w przypadku stowarzyszeń propozycje były przedyskutowane w gronie zaangażowanych członków a w przypadku fundacji wśród rodziców zastępczych związanych z daną organizacją.

Po upływie terminu, w którym te uwagi można zgłaszać, zbierzemy je w jeden wspólny dokument i postaramy się je pogrupować po to, aby wszystkie organizacje, które uwagi zgłoszą mogły spojrzeć na ich zestawienie zbiorcze. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda się wypracować najważniejsze i najpilniejsze kierunki zmian. Później zaprosimy Was na spotkanie online (wstępnie 26 lutego), na którym będziemy mogli wspólnie przedyskutować wszystkie uwagi.

Po wypracowaniu spójnego dokumentu przekażemy go, z informacją jakie organizacje zaangażowały się w ten proces, kierownictwu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz parlamentarzystom i parlamentarzystkom zaangażowanym w tę tematykę. 

Każda z Waszych organizacji, będzie mogła także skorzystać z efektów naszej wspólnej pracy i przekazać je posłom, z terenu, na którym działacie lub tym, z którymi współpracujecie, a także wykorzystać te uwagi w rozmowach z lokalnym samorządem.

Zachęcamy do wspólnego stworzenia mapy postulatów.

  Formularz – uwagi do zmian w opiece nad dziećmi przebywającymi poza rodziną.
  (* – pole wymagane)

  1. Informacje o organizacji


  Osoba do kontaktu


  2. Propozycje zmian
  Każda propozycja nie dłuższa niż 1800 znaków. Dłuższe teksty nie zapiszą się w całości w bazie i zostaną ucięte.


  Czy chcesz czymś jeszcze się z nami podzielić?


  3. Zgody i akceptacje

  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Polki Mogą Wszystko moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.

  * Akceptuję postanowienia Polityki Ochrony Dziecka.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Polki Mogą Wszystko z siedzibą w Warszawie (00-336), przy ul. Mikołaja Kopernika 30. Dane osobowe będą wykorzystywane w szczególności w celu zebrania uwag do zmian w opiece nad dziećmi przebywającymi poza rodziną.
  Podanie danych jest dobrowolne. Jednak niepodanie danych zaznaczonych gwiazdką uniemożliwi wysłanie zgłoszenia.


  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram