FORMULARZ ZAPOTRZEBOWANIA NA WOLONTARIUSZY
  (* – pole wymagane)

  1. Dane podopiecznego  2. Potrzeby podopiecznego  * W czym potrzebna jest pomoc wolontariusza?

  Pomoc w nauce


  Rozwój talentów


  Inne  3. Dane koordynatora
  4. Zgody i akceptacje

  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Polki Mogą Wszystko (KRS 0000074781), w celu realizacji programu "Więzi – Wolontariat na rzecz Dzieci", moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, zawartych w niniejszym formularzu, a także w innych dokumentach związanych z programem. Powyższe dane osobowe, zarówno moje, jak i dziecka, zostały przeze mnie podane dobrowolnie. Dane mogą zostać udostępnione wolontariuszom Fundacji Polki Mogą Wszystko w celu realizacji przez nich programu wolontariatu na rzecz dzieci. Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do tych danych oraz do ich poprawiania.

  Administratorem Twoich danych osobowych i danych zgłaszanego dziecka jest Fundacja Polki Mogą Wszystko z siedzibą w Warszawie (00-336), przy ul. Mikołaja Kopernika 30. Dane osobowe będą wykorzystywane w szczególności w celu realizacji programu wolontariatu.
  Podanie danych jest dobrowolne. Jednak niepodanie danych zaznaczonych gwiazdką uniemożliwi wysłanie zgłoszenia.


  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram